2022. aasta vere ja verekomponentide käitlemisandmete ja verevalvsuse kokkuvõte põhineb verekeskuste koostatud vere käitlemisel ilmnenud ohtlike kõrvalekallete ja haiglate verekabinettide koostatud raskete kõrvaltoimete aruannetel, ravimiametile aasta jooksul esitatud verevalvsusjuhtumite esmastel teatistel ja lõpparuannetel.

2022. aasta 31. detsembri seisuga olid ravimite tootmise tegevusload verekomponentide valmistamiseks sihtasutusel Pärnu Haigla, sihtasutusel Tartu Ülikooli Kliinikum, sihtasutusel Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Sihtasutusel Ida-Viru Keskhaigla.

2022. aastal loovutasid doonorid verekeskustes verd 50157 korral (2021. aastal 51349 korral).

Verekeskuste toodetud verekompondendid aastatel 2017-2022. Kuvatõmmis: Ravimiamet

Verekeskuste toodetud verekompondendid aastatel 2017-2022. Kuvatõmmis: Ravimiamet

Verekeskused valmistasid kogutud verest järgmisi komponente: filtreeritud erütrotsüütide suspensioon, värskelt külmutatud plasma, trombotsüütide kontsentraat ja krüopretsipitaat.

  • Kokku käidi verd loovutamas 50 157 korda.
  • Kogutud verest valmistati 109 239 verekomponenti.
  • Kolmekümnel korral teavitati Ravimiametit doonori minestusreaktsioonidest.
  • 30 teadet saabus verekomponentide valmistamisel esinenud ohujuhtumitest.
  • 11 korral teavitati vereülekandega seotud ohujuhtumist.

Verevalvsuse raames registreerivad verekeskused kõik ohtlikud kõrvalekalded

Ohtlik kõrvalekalle on vere kogumise, uurimise, verekomponentide valmistamise, säilitamise, väljastamise ja kasutamise käigus ilmnenud juhtum, mis võib retsipiendil või doonoril põhjustada rasket kõrvaltoimet või surma. Kõiki donatsioone uuritakse põhjalikult B- ja C-hepatiidi viiruse, HIV ja süüfilise tekitaja Treponema pallidum suhtes ning nakkustekitajate suhtes positiivse või määramatu uuringutulemusega verd ei vabastata.

Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud rasked kõrvaltoimed

Lisaks ohtlikele kõrvalekalletele tuleb registreerida haiglates kõik rasked kõrvaltoimed – vereülekande ajal või selle järel ilmnenud soovimatud ja ohtlikud verekomponendi toimed retsipiendi tervisele, mis võivad põhjustada rasket tervisehäiret või surma.

Vereülekande ajal või pärast seda ilmnenud raske kõrvaltoime korral algatatakse tagasivaateprotseduur, mille käigus selgitatakse välja, kas raske kõrvaltoime oli tingitud üle kantud verekomponendist või mitte. Selle jaoks uuritakse säilitusproove ning tehakse täiendavaid uuringuid.

2022. aastal teatati võimalikust raske kõrvaltoime juhtumist 11 korral.

Vajadusel peetakse kinni või kutsutakse tagasi kõik ülejäänud komponendid, mis on kõrvaltoimet põhjustanud verekomponendiga seotud. Tagasivaateprotseduuri lõpus antakse hinnang, mis väljendab verekomponendi seotust raske kõrvaltoimega.

2022. aastal teatati võimalikust raske kõrvaltoime juhtumist 11 korral.

Pikema kokkuvõtte leiab SIIN (avaneb uues vahekaardis).

Andmeid verekomponentide kasutamise kohta kogub Tervise Arengu Instituut, nende andmebaasi näeb SIIN.

Ravimiamet

Ohtlikud kõrvalekalded. Kuvatõmmis: Ravimiamet

Ohtlikud kõrvalekalded. Kuvatõmmis: Ravimiamet