*Magistritöö: noorte hinnangul aitaks e-sigarettide kättesaadavuse piiramine vähendada suitsetamist

Ehkki e-sigarettide populaarsus on noorte seas tõusuteel, selgus TalTechis kaitstud magistritööst, et noored on nende kahjulikust mõjust teadlikud ja peavad ka riigi kehtestatud piiranguid igati põhjendatuks. 

Magistritöö autor, igapäevaselt Maksu- ja Tolliametis töötav Marili Rihkrand tunnistas, et mitmed uuringud on näidanud, et nii Eestis kui ka mujal maailmas on alternatiivsete tubakatoodete, eriti e-sigarettide ja nendega seotud toodete tarbimine kasvav probleem.

Noorte jaoks teevad e-sigareti atraktiivseks nende vedelikku segatud erinevad lõhna- ja maitseained, millele Eestis on seatud piirangud.

„Magistritöö eesmärk oligi teada saada, milline on noorte teadlikkus ja hoiakud keelatud e-vedelikke sisaldavate e-sigarettide osas. Minu arvates ja uuringule tuginedes leidsin, et erinevad riiklikud ning rahvusvahelised asutused peaksid astuma täiendavaid samme, et piirata noorte ligipääsu nendele toodetele ning tõsta nende endi teadlikkust toote võimalikest kahjulikest mõjudest,“ selgitas Rihkrand.

Oma töös keskendus ta just 18-30-aastaste noorte vaadetele ja hoiakutele. „Minule teadaolevalt ei ole varasemalt seda suunda uuritud, mistõttu puudusid ka täpsemad teadmised, millised on nende hoiakud. Samuti on erinevate uuringutega kindlaks tehtud, et tavasigarettide tarbimine on langustrendis, samas kui e-sigaretid koguvad populaarsust, olles noorte seas ühed levinumad tubakatooted.“

Uuringus kasutas Rihkrand kokku 20 küsimusega ankeetküsimustikku, mille küsimuste arv varieerus vastavalt sellele, kas vastaja on e-sigaretti proovinud või mitte.

Millised olid tulemused?

„Tulemustest selgus, et noored on üpriski teadlikud seatud piirangutest ja nende peamiseks infoallikaks on sotsiaalmeedia, sõbrad ning televisioon. Samuti selgus, et noored pigem toetavad seatud piiranguid ja leiavad, et need on põhjendatud. Kuigi noored peavad maitseid meeldivateks, ei poolda nad piirangutest kõrvalekaldumist ning on veendunud, et suudaksid soovi korral nende tarbimisest loobuda,“ avaldas Rihkrand.

Huvitava asjaoluna tõid noored Rihkrandi sõnul välja, et e-sigarettide tarbimist vähendaks kõige paremini ühtsed piirangud riikides, näiteks üle Euroopa Liidu, ning toodete kättesaadavuse vähendamine.

„Minu hinnangul ja magistritöös selgunud tulemuste põhjal peaksid erinevad teemaga tegelevad asutused panustama rohkem teavituskampaaniatesse ja haridusprogrammidesse, et tõsta noorte teadlikkust toodete tervise mõjudest ning seatud piirangute põhjustest.“

Kokkuvõttes tõdeb Rihkrand, et kuigi noorte jaoks on e-sigarettides sisalduvad maitsed atraktiivsed, siis toetavad nad kehtestatud piiranguid ja usuvad nende põhjendatusse. Lisaks on nad valmis loobuma nende toodete tarbimisest, isegi kui oleksid oma tutvusringkonnas ainsad, kes neid ei tarbi.

Loe magistritööd „Eesti noorte hoiakud keelatud maitsetega e-sigarettide suhtes” TalTechi digikogus.

Tallinna Tehnikaülikool
11.07.2024

Päisefoto: Envato Elements. Pilt on illustratiivne.