Patsiente ja arste ühendav ning tervisetooteid tutvustav meditsiiniportaal
30 11, 2022

Kuidas tervishoiu innovatsioon kiiremini kasutusse saada

2022-11-30T09:37:28+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 30.11.2022 Innovatsioon algab vajadusest või probleemist, mida tajuvad kõige paremini need, kes on tervishoiuteenuse osutamisele kõige lähemal. Aga kuidas jõuda reaalsete lahendusteni, kui tervishoiusüsteem on koormatud ning prioriteetsemate tegevuste kõrvalt ei ole meditsiinitöötajatel aega uute lahenduste väljatöötamisel osaleda ega neid oma töösse integreerida? Tervisekassa korraldatud inspiratsioonihommik ... Loe lisaks

30 11, 2022

Perearstid ja pagulasabi tahavad luua meditsiinitõlkide süsteemi

2022-11-30T09:38:42+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 30.11.2022 Ukraina põgenike laine on jälle toonud esile probleemi, et välismaalased jäävad arsti juurde sattudes hätta, sest ei suuda oma tervisemuret tohtrile selgeks teha. Seetõttu tegi pagulasabi ja perearstide selts ettepaneku luua meditsiiniliste tõlkide süsteem, et keegi ei jääks keelebarjääri tõttu ravita. Refereeritud artikkel täismahus ... Loe lisaks

29 11, 2022

Peterson: kollektiivlepingute laialdasem kasutamine ja tugevam sotsiaaldialoog kaitseb töötajat

2022-11-29T09:58:06+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 29.11.2022 Täna sotsiaalministeeriumis toimuval kolmepoolsel kohtumisel tööandjate ja ametiühingutega arutakse laiemat kollektiivlepingute kasutamist, sotsiaaldialoogi tugevdamist ning tööst põhjustatud haiguste hüvitamise ja karjäärivahetuse toetamise põhimõtteid, mis on seotud soodustingimustel vanaduspensionite reformiga. Külalisena teeb kohtumisel ülevaate sotsiaaldialoogi tugevdamisest Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO esindaja Kari Tapiola. „Praeguses majanduse olukorras, kus ... Loe lisaks

28 11, 2022

Paremini ligipääsetav keskkond tooks riigile aastas täiendavad 47 miljonit eurot maksutulu

2022-11-28T10:30:00+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 28.11.2022 Ligipääsmatust keskkonnast jääb riigil igal aastal saamata ligi 47 miljonit eurot maksutulu, selgus sotsiaalministeeriumi tellimusel ning Civitta Eesti ja MTÜ Ligipääsetavuse foorumi läbiviidud ligipääsetavuse analüüsist. Lisaks peab avalik sektor iga-aastaselt panustama täiendavalt 11,8 miljonit eurot ligipääsetavuse probleemide kompenseerimiseks sotsiaalteenustega. „Meie inimesed peavad saama iseseisvalt liikuda ... Loe lisaks

27 11, 2022

Ministrid tunnustavad: peresõbralikud tööandjad on muutunud ligi 30 000 inimese töökeskkonna paremaks

2022-11-27T10:26:04+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 27.11.2022 Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid välja 22 peresõbraliku tööandja märgise saajat. Keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi toel on organisatsioonid muutnud töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks. Kokku on kuue aasta jooksul programmis osalenud 113 organisatsiooni ja nii on mõjutatud ... Loe lisaks

26 11, 2022

Perearstid: amoksitsiliini tarneraskused häirivad patsientide ravimist

2022-11-26T17:28:42+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 26.11.2022 Eesti perearstide selts teatas riigikogu sotsiaalkomisjonile saadetud kirjas, et viimastel kuudel on arstide tööd häirinud pidevad erinevate ravimite tarnehäired. 14. novembril teatas ravimiamet amoksitsiliini sisaldavate ravimite tarneraskustest. Perearstide selts märkis, et infektsioonhaiguste hooajal takistab see tõsiselt tervishoiu esmatasandi tööd patsientide ravimisel. Refereeritud artikkel täismahus ... Loe lisaks

25 11, 2022

Malaaria riskipiirkondadesse reisimisel tuleb pidada nõu arstiga

2022-11-25T09:01:44+02:00UUDIS|

Terviseamet Pressiteade 25.11.2022 Malaaria võib kulgeda raskelt. Seetõttu on oluline riskipiirkondadesse sõites kasutada sääserünnet ennetavaid meetmeid ning kemoprofülaktikat. Ennetuseks määratakse reeglina kemoprofülaktika juba enne reisi. Selleks on vajalik õigeaegselt pöörduda reisimeditsiiniga tegeleva tervishoiuteenuse osutaja poole. Oluline on riskipiirkonnas kasutada sääserünnet ennetavaid meetmeid ja kemoprofülaktikast kinni pidada ning kindlasti ... Loe lisaks

24 11, 2022

Tööandjate ja ametiühingute paindlikkuskokkulepe sai seaduseks

2022-11-24T09:49:45+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 24.11.2022 • Paraneb töötute tööampsude tegijate sotsiaalne kaitse, mis võib viia ka püsiva töökohani; • Paraneb IT teenuste kättesaadavus valveaja reeglite paindlikumaks muutmisega; • Luuakse iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste. „Täna vastuvõetud töölepingu seaduse muudatused suurendavad turvalist paindlikkust töösuhetes täpselt nii, nagu tööandjad ja ametiühingud kokku leppisid. ... Loe lisaks

23 11, 2022

Analüüs: hooldustöötajate põuale tooksid leevendust kõrgem palk ja paremad töötingimused

2022-11-23T07:49:54+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 23.11.2022 Järgmise kümne aasta jooksul vajab Eesti pikaajalise hoolduse valdkonda juurde üle 1000 töötaja – seda aitaksid saavutada kõrgem palk, töötingimuste kaasajastamine, sh laiem tehnoloogiliste töövahendite kasutamine ning koormuse vähendamine, selgus sotsiaalministeeriumi tellitud ja Mõttekoja Praxis läbi viidud analüüsist. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on hooldusküsimused vananevas ... Loe lisaks

22 11, 2022

Meeste tervise uuring: pooltel Eesti meestel on kõrge vererõhk

2022-11-22T08:31:29+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 22.11.2022 Eesti mees usub, et on terve kui purikas. Kuigi värskes terviseuuringus hindasid enam kui pooled keskealised mehed oma tervist heaks, oli sama paljudel paraku kõrge vererõhk, mis on üks peamisi tervisekaotuse põhjustajaid. Seejuures pole pooled mehed isegi teadlikud enda kõrgest vererõhust. Kliiniline uuring näitas, ... Loe lisaks

21 11, 2022

Linnauurija: eaka elukvaliteeti võib parandada juba üksainus pink

2022-11-21T10:40:51+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 21.11.2022 Eesti maastikuarhitekti ja linnaplaneerija teadustöö näitab, et vanemad inimesed on väga erinevate huvide ja võimalustega inimrühm. Samuti tuleb üha enam juurde ettevõtlikke vanemaealisi, kes ootavad oma elukeskkonnalt praegusest enamat. "Linnaplaneerimises on olnud noored ja lapsed kogu aeg hästi tähtsal kohal, aga vanemaealine elanikkond jääb ... Loe lisaks

20 11, 2022

Margus Punab: meditsiin on meeste teist elupoolt tundmatuseni muutnud

2022-11-20T10:27:30+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 20.11.2022 Eesti mehed võiksid lugeda end vanaks 90-aastaselt, leiab Tartu Ülikooli androloogia professor ja kliinikumi meestearst Margus Punab. Tervena elatud eluaastaid kärbivad aga haigete elu pikendamisele suunatud meditsiinisüsteem ja meeste psühholoogiliste eripärade tähelepanuta jätmine. Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Rahvusringhääling

19 11, 2022

Mehed uroloogi vastuvõtule ilma saatekirjata ei pääse

2022-11-19T09:46:57+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 19.11.2022 Kui günekoloogile saavad Eesti naised minna ilma saatekirjata, siis meestel tuleb oma delikaatne tervisemure esmalt perearstile ära rääkida. Tohtri sõnul ei ole saatekirja nõude kaotamine mõeldav, kuna Eestis lihtsalt napib uro- ja androlooge. Uroloog Teesi Sepp on hästi kursis Eesti meeste tervisemuredega, sest teeb ... Loe lisaks

18 11, 2022

Minister Peterson ja Eesti Psühhiaatrite Selts: võrdsustame vaimset ja füüsilist tervist, ka rahaliselt

2022-11-18T12:32:46+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 18.11.2022 Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kohtumisel Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindajatega oli tulipunktis psühhiaatrite ja psühholoogide põud riiklikus meditsiinis ja töötasu tõstmise võimalused. Samuti olid kõne all patsienditeekonna ja juhtumikorralduse tõhusamaks muutmine. Eesmärgiga, et psühhiaatrid-psühholoogid saaksid keskenduda ravile ja et keerukad patsiendid üldse jõuaksid ravi juurde. ... Loe lisaks

18 11, 2022

Haigekassa võtab Terviseametilt ravimilao üle

2022-11-18T09:21:40+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 18.11.2022 Alates 1.jaanuarist vastutab ravimilao eest Eesti Haigekassa. Selleks on sõlmitud leping Magnum Logistics OÜ-ga, kellega koostöös väljastatakse edaspidi haigekassa lepingupartneritele vajalikke haiglaravimeid ja vaktsiine. Vaktsiine ja haiglaravimeid, mida tavapäraselt on tellitud Terviseameti regionaalosakonnast, väljastatakse sealt novembri lõpuni. Alates 1. detsembrist on Terviseameti ravimiladu suletud, ... Loe lisaks

18 11, 2022

Joogivee kvaliteedi hindamine muutub riskipõhiseks

2022-11-18T09:13:02+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 18.11.2022 Riigikogus läbisid esimese lugemise veeseaduse muudatused, millega võetakse üle Euroopa Liidu joogivee direktiiv. Kui seni kontrollisid joogivee käitleja ja terviseamet vee kvaliteeti kraani otsast, siis edaspidi tuleb hinnata joogivee kvaliteediriske ja kavandada nende ohjamine kogu veevarustusahelas alates veevõtukoha valgalast või toitealast kuni kraani otsani. Muudatuste ... Loe lisaks

18 11, 2022

Tuhandete inimeste haigusrahade väljamakseks puuduvad andmed

2022-11-18T09:07:38+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 18.11.2022 Väljastatud töövõimetuslehtede (haigus- ja hooldusleht) arv on tänavu jätkuvalt suur, kuid töövõimetushüvitiste väljamaksete tegemiseks puuduvad Eesti Haigekassal endiselt tuhandete inimeste arvelduskonto andmed. Palun kontrollige riigiportaalis oma andmeid ja veenduge, et olete kõik teinud selleks, et oma hüvitis õigeaegselt kätte saada. Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ... Loe lisaks

18 11, 2022

Tervisekassa kutsub veel sel aastal osalema rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringul

2022-11-18T09:14:06+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 18.11.2022 Eesti erinevates piirkondades on selleks aastaks veel vabu aegu rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringule. Tervisekassa kutsub sihtrühma kuuluvaid mehi ja naisi kasutama võimalust osaleda tasuta sõeluuringul ja tuletab meelde, et kutse kehtib aasta lõpuni. „Ootame juba täna aegu broneerima kõiki, kes kuuluvad mõne vähi ... Loe lisaks

17 11, 2022

Minister Peterson: e-sigarettide massiline levik noorte seas on Balti riikide ühine mure

2022-11-17T09:02:14+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 17.11.2022 E-sigarettide ja nikotiinipatjade massiline levik noorte seas on Balti riikide ühine mure, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. Leedus toimunud Balti terviseministrite ja tervishoiujuhtide kahepäevasel kohtumisel oli ravimipoliitika kõrval kõne all ka e-sigarettide ja nikotiinipatjade kättesaadavuse noortele ja ühised võimalused selle piiramiseks. Lastele atraktiivsed e-sigarettide ... Loe lisaks

16 11, 2022

Eero Merilind: tervishoiu probleemide lahendamiseks tuleb teha otsuseid

2022-11-16T09:08:20+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 16.11.2022 Töötajate puudus, ületöötamine ning läbipõlemine, pikk koolitusaeg ning soovimatus töötada üksi ja maapiirkondades vähendavad arstiabi kättesaadavust ning ühtlase kvaliteediga arstiabi pakkumist võrdselt üle kogu Eesti. Eero Merilind kirjutab, kuidas lahendada riigikontrolli auditis välja toodud probleeme tervishoius. Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Rahvusringhääling

15 11, 2022

Minister Peterson üleilmsel diabeedipäeval: peame inimestele rohkem selgitama elustiilist tulenevaid diabeediriske

2022-11-15T08:34:27+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 15.11.2022 Peame inimestele rohkem selgitama elustiilist tulenevaid diabeediriske, et inimesed saaksid aru, mis haigusega on tegu ja kuidas seda vältida, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson Eesti Diabeediliidu 30. aastapäeva tervituskõnes. Minister Peterson tunnustas Eesti Diabeediliitu 30. aastapäeval ning märkis, et sedavõrd pikaealisi organisatsioone pole kuigi ... Loe lisaks

14 11, 2022

Balti terviseministrid ja tervisepoliitika juhid vaagivad Vilniuses uute ravimite kättesaadavust

2022-11-15T10:48:10+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 14.11.2022 Täna ja homme, 14. ja 15. novembril toimub Vilniuses Balti terviseministrite ja tervisepoliitika juhtide kohtumine, mis keskendub uute tõhusate ravimite kättesaadavusele. „Balti riigid on väga sarnases olukorras. Ravimid moodustavad väga suure osa meie tervishoiu eelarvetest ja on ka inimestele päris kallid. Eriti need kõige uuemad, ... Loe lisaks

14 11, 2022

Eesti mehed otsivad terviseabi viimases hädas

2022-11-14T07:53:51+02:00UUDIS|

Eesti Rahvusringhääling Pressiteade 14.11.2022 Ehkki Eesti mehe eluiga on viimastel aastakümnetel veidi pikenenud, jääb ta ikka üheksa aastat lühemaks kui naistel ning sookaaslastel Põhjamaades. Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhi Kristjan Pommi sõnul on paar aastat tagasi tehtud uuringu kinnitusel 60 protsenti meestest oma tervisega ise väga rahul. Refereeritud ... Loe lisaks

13 11, 2022

Ministrid Riisalo ja Peterson: isad, võtke aega oma lastele ja hoidke enda tervist

2022-11-13T09:43:07+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 13.11.2022 Isade roll lapsevanemana on emade kõrval ühtmoodi tähtis ja aina rohkem on kogu ühiskond ning isad ise hakanud seda märkama, ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänasel isadepäeval. Tervise- ja tööminister Peep Peterson rõhutas, et aktiivne lastega tegelev isa on rõõmuks kogu perele ning ühtlasi hoiab nii ... Loe lisaks

13 11, 2022

Riigiasutused ja koolitoitlustajad soovivad koostada koolitoidu teekaardi

2022-11-13T09:47:51+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 13.11.2022 Sotsiaalministeeriumis toimus koolitoidu teemaline ümarlaud, kus võeti eesmärgiks koostada tasakaalustatud ja mitmekesise koolitoidu teekaart, mis arvestaks ka uusi koolitoidule pandud ootusi. Tuleva aasta alguses valmivas teekaardis lepitakse kokku, mis on koolitoidu puhul oluline ja kõigi koolitoidu pakkumisega seotud osapoolte tegevused selleni jõudmiseks. „Meie eesmärk ... Loe lisaks

12 11, 2022

Ravimiladu kolib

2022-11-12T10:59:48+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 12.11.2022 Alates 1.detsembrist 2022 on Terviseameti ravimiladu suletud, toimub inventuur ja edasi kolimisprotsess Eesti Haigekassa lepingupartneri Magnum Logistics OÜ lattu. Ravimilao kolimise käigus võib ette tulla viiteid ravimite ja vaktsiinide tarnetes. Kindlustamaks vajalike ravimite ja vaktsiinide olemasolu kahe tarne vahel, palume novembri tellimused partneritel teha ... Loe lisaks

11 11, 2022

Terviseameti ülevaade: Miks ja millal otsustati muuta kiirabikutsete menetlemise põhimõtteid

2022-11-11T18:00:44+02:00UUDIS|

Terviseamet Pressiteade 11.11.2022 Eesti Päevaleht tõstatas 8. novembril 2022 ilmunud artiklis küsimuse, miks muudeti Häirekeskusele laekuvate kiirabikutsete töötlemise põhimõtteid. Ajaleht vahendab, et kõige kiiremat reageerimist vajavate hädaabikutsete arv on märgatavalt kasvanud, mis võib kaasa tuua olukorra, kus tõelised hädalised võivad abita jääda. Terviseamet teeb hädaabikutsete manuaali muudatustest ülevaate ... Loe lisaks

10 11, 2022

Digilugu.ee keskkond uueneb- tule anna oma panus

2022-11-10T10:05:02+02:00UUDIS|

Eesti Haigekassa Pressiteade 10.11.2022 Kas oled väsinud googeldamisest ja otsimast oma sümptomitele põhjust? Kas oled tüdinenud sellest, et püüad pidevalt helistades ühendust saada oma perearstiga, et uuendada retsepti või vajad saatekirja, aga kuuled telefonist kinnist tooni? Samuti ei ole sulle võõras tunne, et lähed apteeki ja saad ... Loe lisaks

9 11, 2022

Sotsiaalministeeriumis otsitakse võimalusi noorte e-sigarettidest ja nikotiinitoodetest eemale hoidmiseks

2022-11-09T13:10:56+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 09.11.2022 Sotsiaalministeeriumis koguneb täna pärastlõunal ümarlaud, kus otsitakse lahendusi noorte tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise probleemidele. Eesmärk on ennetada nende toodetega tarvitamise alustamist ning vältida tubaka ja nikotiinitoodete kättesaadavust noortele ja lastele. „Nikotiin on sõltuvust tekitav aine, mis kahjustab tervist, suurendades sealhulgas vähiriski ja kahjustades südame-veresoonkonda. Terviseministrina ... Loe lisaks

8 11, 2022

Minister Peterson töötervishoiupäeva konverentsil: energiasääst ei tohi olla ohuks töötajate tervisele

2022-11-08T14:52:27+02:00UUDIS|

Sotsiaalministeerium Pressiteade 08.11.2022 Tänasel töötervishoiupäeva konverentsi avamisel rääkis tervise- ja tööminister Peep Peterson, et energiasäästuplaanid tuleb töökohal töötajatega läbi rääkida. „Vajadused on erinevad ja lahendused peavad olema paindlikud, sest sääst tervise arvelt ei ole sääst,“ ütles Peterson. Töötajate tervise hoidmine on tema sõnul aktuaalne igal ajal ja igasugustes ... Loe lisaks

Go to Top