Ravimiamet annab ülevaate, kuidas ohutult ravimeid hoiustada ning säilitada.

  • Jälgi alati pakendil olevat säilivuskuupäeva

Kui ravimi pakendil olev säilivuskuupäev on 05.2023, siis tähendab, et ravim on kasutuskõlblik kuni 2023. aasta maikuu lõpuni, aga mitte kauem.

Erand kehtib nende ravimite puhul, mille pakendil on kirjas, et ravim säilib teatud aja peale selle avamist. Seetõttu oleks soovitatav alati kirjutada ravimikarbile kuupäev, mil ravimi (tabletid, siirupid, kreemid, salvid jne) avasid.

  • Säilita ravimeid vastavalt pakendi infolehel kirjas olevatele tingimustele

Kui hoiad ravimeid valedel säilitustingimustel, siis võib ravimite toimeaine sisaldus väheneda ning ravim ei pruugi toimeaine võib väheneda. Ravimite hoiustamiseks on kõige parem koht kodus, kus temperatuur on stabiilne ning ravimid on päikese eest kaitstud. Näiteks ka vannituba pole ravimitele kõige parem hoiustamisekoht, sest sea võib temperatuur kui ka niiskus mõnevõrra kõrgem. See kiirendab ravimite lagunemisprotsessi.

  • Hoia ravimeid lastele kättesaamatus kohas.

  • Hoiusta ravimeid originaalpakendis koos infolehega.

  • Vanaks läinud ravimeid ei tohi visata olmejäätmetesse ega kanalisatsiooni.

Ravimite viskamine olmejäätmetesse või kanalisatsiooni võib mõjuda halvasti meie keskkonnale. Ravimeid võib viia kohalikku apteeki, kust need suunatakse ohutule hävitamisele, või siis jäätmejaama, kus need tasuta vastu võetakse.

  • Ära jaga oma ravimeid teistega!

Iga ravim võib olla mürk ja iga ravim on personaalne ehk ravimid pole universaalsed ja kõik ravimid ei sobi kõigile inimestele. Eriti retseptiravimite puhul.

Allikas: Ravimiamet