Kohtumisel lastehaigla juhtkonnaga arutati haigla arengut ja käsitleti lastehaigla kui kõrgeima etapi regionaalse haigla tagatava eriarstiabi, erakorralise meditsiini osakonda pöördumiste kasvu, samuti lastehaigla juurdeehituse ja teisi teemasid.

„Lastehaigla on ainulaadne ning aitab nii operatsiooni vajavaid vastsündinuid, harvikhaigusega väikeseid patsiente kui ka tõuksiga sõites käe murdnud last. Koormus on lastehaigla töötajatel suur ja vastutus samuti. Tervishoiutöötajate panust peaks täiendama ka kaasaegne infrastruktuur ja senisest suurem roll haiglavõrgus,” tõdes terviseminister Riina Sikkut lastehaiglat külastades.

Tervishoiutöötajate panust peaks täiendama ka kaasaegne infrastruktuur ja senisest suurem roll haiglavõrgus.

Kohtumisel tõi lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov esile Tallinna Lastehaigla tugevused kirurgia, laste onkoloogia-hematoloogia ja taastusravi näitel. Lastehaigla ravijuht Liis Toome kõneles laste erakorralise meditsiini osakonda pöördumise kasvust ja töö tagamisest olukorras, kus suurim pöördumiste aeg Tallinna Lastehaigla EMOsse on tööpäeviti kella 8 ̶ 16ni.

„Ministri visiit Tallinna Lastehaiglasse on märk riigi pühendumusest laste tervisele. See annab meile võimaluse jagada oma kogemusi ja murekohti, millega oleme viimasel ajal silmitsi seisnud. Loodame, et saame koos leida lahendusi, mis aitavad parendada tervishoiusüsteemi kitsaskohti ja tagavad lastele parima võimaliku ravi. Eeskätt on need rahastamise ja infrastruktuuri ehk hoonega seotud küsimused. Loodan, et koos saame leida lahendusi, kuidas ellu viia Tallinna Lastehaigla juurdeehituse mõte, mis viib väikeste patsientide ravivõimalused Eesti suurimas lastehaiglas järgmisele tasemele,“ kõneles Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov ministri visiidist.

Lisaks töökoosolekule Tallinna Lastehaigla juhtkonnaga, külastas minister Riina Sikkut ka Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonda. Kohtumise lõpus otsustati jätkata sotsiaalministeeriumiga ühiselt koostööd Tallinna Lastehaigla funktsionaalse arengukava, haiglate arengukava ja Tervisekassaga seotud teemadega, et leida lahendusi ja võimaldada Tallinna Lastehaigla arengut.

SA Tallinna Lastehaigla (www.lastehaigla.ee) on piirkondlik, kõrgeima etapi lastehaigla Eestis, kes pakub lastele ravi ligi 30 erialal. Aastas saab lastehaiglast statsionaarset ja ambulatoorset abi 150 000 kuni 18-aastast last ja noort inimest. Tallinna Lastehaigla on tööandja enam kui 800 töötajale.

Ülo Veldre, SA Tallinna Lastehaigla kommunikatsioonijuht