Sotsiaalministeeriumi uue terviseala asekantslerina alustab 8. jaanuaril senine ministeeriumi vaimse tervise osakonnajuhataja Anniki Lai.

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa nentis, et tervise valdkonda on viimastel aastatel tugevasti mõjutanud kriisid. “Oleme nüüd neist välja tulles jõudnud etappi, kus koos ekspertidega alustada tervishoiu sektori tuleviku ümberkujundamist. Oleme vaadanud valdkonda sisse, et leida üles tugevused ja nõrkused ning luua selge vaade edaspidiseks. Selleks on valmimas haiglavõrgu-, esmatasandi-, kiirabi arengukavad, tervisoiutöötajate planeerimismudelid, tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüs – ja koostöös on vaja neid plaane hakata ellu viima. Anniki on oma senise kogemusega näidanud, et suudab tasakaaluka juhina tuua erinevad osapooled kokku ning leida konsensuse,“ ütles Maarjo Mändmaa.

Anniki on oma senise kogemusega näidanud, et suudab tasakaaluka juhina tuua erinevad osapooled kokku ning leida konsensus.

Anniki Lail on pikaajaline kogemus uute algatuste loomisel ning muudatuste läbiviimisel. Näiteks on ta sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda juhtides viinud läbi lastekaitse korralduse reformi. Viimastel aastatel on ta üles ehitanud vaimse tervise valdkonna sotsiaalministeeriumis. Lai käe all on edukalt käima läinud toetusmeetmed kohalikele omavalitsusele vaimse tervise abi osutamiseks ning kiirelt reageeriti Ukrainast tulnud sõjapõgenikele vaimset tervist toetava abi osutamisel.

Eesmärgiks inimkeskne tervishoisüsteem

„Eestis tuleb tervishoiusüsteem kujundada inimkeskseks, hoolivaks ning suuremaid tervisemuresid ennetavaks. Tervisesektoris on tööl ääretult suure südamega inimesed, kes annavad juba täna endast parima. Samas, inimeste vajadused ja ootused kvaliteetsele tervishoiule üha kasvavad. Kõigi inimesteni õigel ajal jõuda on üha keerulisem. Tervisesektoril on vaja ühiskonna muutuste ja arenguga kaasas käia. Lahenduseks tuleb tervishoiusüsteemi uuendada, et tagada ennetus ja varajane abi, nii spetsialistide järelkasv kui ka jätkusuutlik tervishoiu rahastus,“ sõnas Anniki Lai.

Anniki Lai on seni töötanud sotsiaalministeeriumis vaimse tervise osakonna juhatajana ning laste ja perede osakonna juhatajana. Ta on olnud aktiivne kolmandas sektoris, juhtides MTÜ Ennetustegevuse Keskust ning SA Lapse Heaolu Arengukeskust. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist, sotsiaaltöö erialal.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri peamine ülesanne on juhtida rahvatervise, tervisesüsteemi korralduse ja ravimivaldkonna poliitika kujundamist ning elluviimist, et kõik Eesti inimesed saaksid nautida head füüsilist ja vaimset tervist ning tervisemurede tekkimisel oleks neile tagatud nende vajadustele vastavad inimkesksed teenused.

Taavi Audo, Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakond