Valmis on saanud “Ravimiameti statistika aastaraamat 2023”, mis kajastab viimase viie aasta ravimituru andmeid. Raamat annab ülevaate inimestel ja loomadel kasutatavate ravimite tarbimisest ning apteegistatistikast.

Viimase viie aasta ravimikasutamise andmed põhinevad Ravimiametile esitatud ravimite hulgimüüjate aruannetel, mis kajastavad ravimite müüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele riigi- ja teadusasutustele. Lisaks ravimite kasutamisele saab raamatust ülevaate ravimituru jaotumisest põhiliste farmakoloogiliste rühmade vahel.

Aastaraamatu saad alla laadi siit: Ravimiamet_aastaraamat_2023_0.

Aastaraamatu koostasid Ravimiameti statistikabüroo spetsialistid Janne Sepp ja Marju Sammul ning ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.

“Ravimiameti statistikabüroo on Eesti ravimistatistikast ülevaateid koostanud juba alates aastast 1994. Aastal 2002 lisandus sellele ka apteegistatistika ning alates 2006. aastast oleme järjepidevalt võtnud need andmed kokku oma statistika aastaraamatutes,” ütles Janne Sepp. „Kui esimesed raamatud ilmusid paberkandjal, millele hiljem lisandus ka elektroonne versioon, siis viimastel aastatel oleme pabertrükisest loobunud ning avaldanud vaid e-raamatu.“

2023. aasta ja varasemate aastate e-raamatud leiab siit.

Ravimiameti uudised