Ravimiameti ettepanekul täiendati alates 4. septembrist 2023 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuue uue psühhoaktiivse ainega: ADB-BUTINACA, protonitaseen, etaseen, etonitasepüün, 2-metüül-AP-237 ja alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja lisamise eesmärk on piirata nende kuue aine laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna need kujutavad tõsist ohtu rahva tervisele. Nende ainetega ei ole tehtud kliinilisi uuringuid inimestel. Samuti ei ole teada nende ainete farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil. Lisaks ei ole teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete päritolu, täpne koostis ja puhtuse aste.

Ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht neid üle doseerida, kuna niinimetatud ohutud manustamisdoosid ei ole teada. Loetletud uutel psühhoaktiivsetel ainetel puudub teadaolev meditsiiniline kasutusala ning nende tarvitamine on seostatav tervisekahjustuste ja surmajuhtumitega kogu maailmas.

 

Aine nimetus eesti keeles Aine nimetus inglise keeles
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüül-propüül)indasool-3-karboksamiid ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide; 1-butyl-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)indazole-3-carboxamide
Protonitaseen; propoksünitaseen; N,N-dietüül-5-nitro-2-[(4-propoksüfenüül)metüül]-1H-bensimidasool-1-etaanamiin Protonitazene; propoxynitazene; N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool Etazene; etodesnitazene; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine; (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine; 1-(β-diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)benzimidazole
Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen; 2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool Etonitazepyne; N-pyrrolidino etonitazene; 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasinüül]-1-butanoon 2-methyl-AP-237; 2-methylbucinnazine; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one; 1-[2-methyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]-1-butanone
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; α-PiHP; alfa-PHiP; α-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon alpha-pyrrolidinoisohexanophenone; alpha-PiHP; α-PiHP; alpha-PHiP; α-PHiP; 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

Uue kehtiva määrusega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Ravimiameti uudised