Sotsiaalministeeriumi kokkuhoid tekib mitmete toetuste maksmise kaasajastamisest ning kontoripindade kulude ja halduskoormuse vähendamisest. Kokku vähendab SoM oma haldusalas 2024. aastal kulusid 1,3 miljoni euro võrra.

Tervisevaldkonna kokkuhoiu toob ravimisektori halduskoormuse vähendamine, Tervise Arengu Instituudi (TAI) koolitus- ja teavitustegevuste ümberkorraldamine ning vananenud infosüsteemide kiirendatud sulgemise tulemusel ülalpidamiskulude vähenemine.

Tervisevaldkonnas hoitakse järgmisel aastal kokku ligi 570 000 eurot, sotsiaalvaldkonnas ligi 440 000 eurot ning valdkondade üleselt veel ligi 300 000 eurot. Järgneva nelja aastaga hoiab sotsiaalministeerium koos haldusala asutustega kokku ligi 10 miljonit eurot.

Nii hoitakse järgmisel aastal SoM-i, Sotsiaalkindlustusameti (SKA), Tervise ja Heaoluinfosüsteemide keskuse, Terviseameti ja TAI kontorikuludelt kokku 387 000 eurot. Ühtlasi hoiavad Ravimiamet, TAI ja SKA tegevuskulude pealt kokku ligi 480 000 eurot, sh vähendatakse autopargi kulu terves haldusalas.

Samas on Eesti olnud tervishoiuteenuste osutamisel aastaid üks efektiivseimaid riike maailmas ning rahvastiku vananemist arvestades on lisaraha vajadus 2025. aastast möödapääsmatu.

„Maksuraha tuleb kasutada vastutustundlikult. Seega on regulaarselt mõistlik teha avalikus sektoris aruandluse vähendamist, majandamiskulude kokkuhoidu ja pinnakasutuse optimeerimist ning sotsiaalministeeriumi valitsemisalas sellised muudatused järgmise aasta eelarves tehaksegi,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Riigivalitsemise kulude kokkuhoid on seega vajalik. Samas on Eesti olnud tervishoiuteenuste osutamisel aastaid üks efektiivseimaid riike maailmas ning rahvastiku vananemist arvestades on lisaraha vajadus 2025. aastast möödapääsmatu.“

Ravimite sisse- ja väljavedu lihtsustub

Ravimiseaduse muudatustega lihtsustub ravimite sisse- ja väljavedu, väheneb aruandluskohustus ja mõnes olukorras asendub eriloa taotlemise nõue teavitamiskohustusega. Ravimite müügiloahoidjad ei pea enam esitama reklaamiaruandeid ja apteegistatistika koostatakse edaspidi üks kord aastas, mitte kvartaalselt.

Ravimitega reisimiseks vajaliku Schengeni tunnistuse väljaandmise ülesanne läheb Ravimiametilt apteekidele. See vähendab ameti halduskoormust ja muudab tunnistuse patsiendile kergemini kättesaadavaks. Varem sai tunnistust ainult ravimiametist Tartus tööpäevadel, aga nüüd on see võimalik igast apteegist nende lahtiolekuaegadel. Ravimisektori halduskoormuse vähendamisega hoitakse riigieelarvest järgmisel aastal ligi 70 000 eurot.

Tervise Arengu Instituut korraldab kokkuhoiuks ümber koolitusi ja teavitustegevusi, tagades samal ajal teenuste kättesaadavuse. Olukorras, kus uimastitega seotud probleemid ja surmad kasvavad, peab riigieelarvest kokkuhoiu otsimise ajal säilitama elutähtsad teenused vähemalt samas ulatuses ka tulevikus. Koolitus- ja teavitustegevuste ning teenuste juhtimise ümberkorraldamine võimaldab hoida järgmisel aastal kokku ligi 140 000 eurot.

Sotsiaalministeeriumi uudised