Euroopa Komisjon, Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa ravimiametite juhtide võrgustik (HMA) esitasid 17. juulil soovitused meetmete rakendamiseks, et vältida tuleval talvel Euroopas patsientide hingamisteede infektsioonide raviks kasutatavate peamiste antibiootikumide tarneraskuseid.

Kui nõudlus tuleval talvehooajal on sarnane eelnevate aastate keskmise tarbimistasemega, näitavad kogutud andmed, et peamiste hingamisteede infektsioonide antibiootikumide suukaudsete ravimvormide tarne EL-i vastab tuleval talvehooajal nõudlusele. Sellegipoolest jätkavad EMA ja HERA koostööd müügiloa omanikega, et oleks võimalik intravenoosse antibiootikumide tarnet suurendada.

Et olla talvehooajaks paremini ette valmistatud, pakkus MSSG järgmised soovituslikud meetmed:

  • Suurendada antibiootikumide tootmist: Et vältida puudust tuleval sügis- ja talvehooajal, soovitavad EMA ja HERA jätkata koostööd müügiloa hoidjatega, et tootmist suurendada. Varajane tegutsemine enne sügis- ja talvehooaega peaks andma tootjatele piisavalt aega, et tagada nõudluse rahuldamiseks piisav tootmisvõimsus.
  • Jälgida nõudlust ja pakkumist: EMA ja Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega jätkavad koostöös ettevõtetega nõudluse ja pakkumise jälgimist. Arvestades, et meetmed on mõeldud piisava varu tagamiseks, tuletatakse kõikidele sidusrühmadele meelde, et nad telliksid ravimeid tavapäraselt, ilma et oleks vaja ravimeid varuda. Ravimite varumine põhjustada või süvendada ravimite puudust.
  • Tõsta üldsuse teadlikkust ja jälgida mõistlikku kasutamist: antibiootikume tuleks kasutada ettevaatlikult, et säilitada nende tõhusus ja vältida antimikroobse resistentsuse teket. Siin on oluline roll meditsiinitöötajatel, kes peaksid määrama antibiootikume ainult bakteriaalsete infektsioonide raviks. Antibiootikumid ei sobi viirusnakkuste, nagu külmetus ja gripp, raviks, kui need ei ole tõhusad. Soovitatakse ka kodanike teadlikkust tõsta.

EMA ja HERA jätkavad nõudluse ning pakkumise tähelepanelikku jälgimist ning suhtlevad müügiloa hoidjatega kogu ülejäänud aasta jooksul, et varakult avastada ootamatuid tarnepuudujääke ja rakendada vajalikke meetmeid.

Neljapäeval, 20. juulil, toimub HERA juhatuse koosolek, kus osalevad liikmesriikide tervishoiuministeeriumide, komisjoni ja tööstuse esindajad, et arutada küsimust edasi ning leppida kokku võimalikes lisameetmetes.

Euroopa Ravimiameti teate leiate siit.

Ravimiameti uudised