Terviseminister Riina Sikkut saatis kooskõlastamiseks eelnõu, mis lahendab lapsevanema tööle naasmisel ebaõiglase olukorra. Täna arvestatakse lapsevanemale haigus- või hoolduslehele jäädes hüvitist ainuüksi eelnenud aastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulu pealt. See tähendab, et lapsevanem kes oli eelneval aastal tulu teenimata lapsega kodus, saab hüvitist töötasu alammääralt. Muudatusega võrreldakse lapsevanema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemapuhkuse hüvitisega ning võetakse aluseks see, kumb on vanemale kasulikum.

Minister Sikkuti sõnul on muudatus oluline samm väikelaste vanemate jaoks, et tagada neile paremad tingimused nende endi või laste haiguse korral. „Soovime tagada võrdse kohtlemise mõlemale vanemale ning aidata neil edukalt naasta tööellu pärast lapsehoolduspuhkust.”

Soovime tagada võrdse kohtlemise mõlemale vanemale ning aidata neil edukalt naasta tööellu pärast lapsehoolduspuhkust.

Täna kehtiva ravikindlustuse seaduse (RaKS) kohaselt saavad töölepinguga töötavad vanemad haigus- ja hooldushüvitisi vastavalt töötasu alammääralt. See võib oluliselt mõjutada perede eelarvet, eriti kui väikelapsed haigestuvad sageli pärast lasteaiaga harjumist. Kooskõlastusele saadetud eelnõu eesmärk on luua Tervisekassale uus võimalus maksta esimesel tööaastal pärast vanemapuhkust haigus- ja hooldushüvitisi, kas lapsevanema enda sotsiaalmaksuga maksustatud tulu või talle vanemapuhkuse ajal makstud jagatava vanemahüvitise suuruse põhjal, võttes seejuures aluseks inimese jaoks kasulikuma.

Tervisekassa andmetel oli 2022. aastal väikelaste vanemaid, keda muudatus mõjutab, ca 11 000, kellest 89% olid emad. Täna kehtiva töövõimetuslehtede arvestuse korra alusel võivad nad oluliselt kaotada haigus- ja hooldushüvitise suuruses. “Õiglasem hüvitis aitab kaasa väikelapse vanemate toimetulekule lapse esimesel lastehoiu või -aia aastal, mil haigused võivad olla sagedased,” lisas Sikkut.

Seadusemuudatus on planeeritud jõustuma 2024. aastast.

Sotsiaalministeeriumi uudised

Näide muudatusest:
Näide seadusemuudatusest. Foto: Sotsiaalministeerium

Näide seadusemuudatusest. Foto: Sotsiaalministeerium