Tartu linna päeval tunnustatakse silmapaistvaid tartlasi, kes pühendunult oma erialal töötades on jätnud jälje linna arengusse. Kliinikumist pälvivad Tartu linna medali taristu suurprojektide osakonna juht Toomas Kivastik ning õde Viia Viirsalu.

Toomas Kivastik on Kliinikumi taristu suurprojektide osakonna juhina olnud vastutav Maarjamõisa meditsiinilinnaku suurprojektide planeerimise ja elluviimise eest. Nii on suur osa Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutest koondunud Maarjamõisa, mis kiirendab patsientide raviteekonda ning tagab neile euroopaliku ülikoolihaigla ravikeskkonna.

Kliinikumi kirurgiakliinikus õena töötav Viia Viirsalu on andnud väljapaistva panuse hematoloogilise ravi arendamisse. Ta on pikka aega töötanud õena lastehaigla intensiiv-hematoloogia osakonnas ja ülemõena hematoloogia-onkoloogia kliinikus. Tunnustust väärib ka tema järjepidev töö õendustegevuse arendamisel

Lisaks Kliinikumi töötajatele pälvivad Tartu medali ka lasteaia Ristikhein direktor Margot Fjuk, ettevõtja Tanel Joost, Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ning kauaaegne linnavolikogu kantselei juhataja Ülle Saar.

Tartu medal on Tartu linna aumärk, mis antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest. Medalid antakse teenekatele tartlastele üle Tartu linna päeval, 29. juunil linnamuuseumis.

Tartu linnavalitsus