2022. aasta kohta esitas ravimireklaami aruande 141 müügiloa hoidjat, kellest 30 teavitasid, et eelmisel aastal aruandes kajastatavaid tegevusi ei tehtud.

Reklaamüritused

Korraldati 27 käsimüügiravimite reklaamüritust arstidele/apteekritele ja 3 üritust patsientidele. Retseptiravimite reklaamüritusi korraldati 881 korral.

Ravimitega mitteseotud üritused

Korraldati 111 ravimitega mitteseotud üritust.

Näidised

2022. aastal jagati 712 käsimüügiravimi ja 3687 retseptiravimite näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemiseks antud toestuste kogusumma oli 2022. aastal 855 742,27 eurot.

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks

2022. aastal toetasid müügiloa hoidjad teadusasutusi või erialaorganisatsioone ürituste korraldamiseks summas 909 922,44 eurot.

RAVIMIREKLAAMI ARUANNETE ESITAMISE KOHUSTUS

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal arstidele, proviisoritele ja farmatseutidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teadusürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates 2006. aastast.

Riikliku järelevalve käigus ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning selle kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsema informatsiooni nende andmete avalikustamisest Eestis leiate Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehelt www.rtl.ee.

Ravimiameti uudised