Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Omep 40 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine omeprasool) tarneraskusest. N30 pakendi tarneraskus kestab eeldatavasti 2023. aasta juunini, N56 pakendil 2023. aasta juulini.

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Gasec Gastrocaps 40 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine omeprasool) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada.

Müügiloa hoidja Stada Arzneimittel AG esindaja teatas ravimi Omeprazole Stada 40 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine omeprasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2023. aasta juulini.

Saadaval on väiksema annusega kõvakapslid (20 mg), mida saab võtta kahekaupa (40 mg).

Saadaval on väiksema annusega kõvakapslid (20 mg), mida saab võtta kahekaupa (40 mg). Lisaks on saadaval sama näidustuse, kuid erineva toimeainega ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Info ravimite tarneraskuste kohta on jälgitav Ravimiregistris.

Ravimiameti uudised