Reedel, 2. juunil sai nurgakivi SA Viljandi Haigla rajatav Tervikumi hoone. Kaasaegne haigla ja tervisekeskus toob ühte hoonesse kokku ravi- ja sotsiaalteenuste kõik lülid. Tervikum valmib 2025. aasta suve hakul.

Terviseministri Riina Sikkuti sõnul näitab Tervikum suunda kogu Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemile. „Kogemusest, kus kaks valdkonda – tervishoid ja sotsiaalsüsteem – saavad ühe katuse alla kokku ja tihedamalt koostööle, on edaspidi loodetavasti palju õppida ka teistes Eesti piirkondades,“ ütles terviseminister nurgakivi paneku tseremoonial. „Oluline märksõna on inimkesksus: inimese teekond tema vajadustele vastava abini saab siin olema senisest märksa sujuvam.“

Kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumisel mängib kindlasti rolli ka keskkond, kus teenuseid pakkuda.

Viljandi kesklinnas asuv Tervikum peaks valmima 2025. aasta juuniks. Pildil terviseminister Riina Sikkut. Foto: Hendrik Osula, Riigi Kinnisvara AS

Viljandi kesklinnas asuv Tervikum peaks valmima 2025. aasta juuniks. Pildil terviseminister Riina Sikkut. Foto: Hendrik Osula, Riigi Kinnisvara AS

SA Viljandi Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul väärib Viljandi kogukond kaasaegset, heade tingimustega haiglat. „Kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumisel mängib kindlasti rolli ka keskkond, kus teenuseid pakkuda. Uus hoone võimaldab ja toetab senisest enam olemasolevate ja uute teenuste arendamist ning paremaks muutmist,“ ütles Tampere. „Ühine maja meie heade partnerite perearstidega, võimendab kindlasti ka meie haigla üht põhimõtet – siduda patsiendi jaoks kokku erinevaid perearstide ja sotsiaaltöötajatega seotud teenuseid ning ma usun, et uus hoone toetab ka üldiselt paremat koostööd, nii haigla siseselt kui ka väljaspool Viljandi haiglat,“ lisas haiglajuht.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul on Tervikum ainulaadne mitte ainult Viljandimaa, vaid ka Riigi Kinnisvara jaoks. “Olgu see nurgakivi, mille täna hoonele asetame, märgiks pühendumisest ja tulevikust, kus patsiendid saavad parimat võimalikku ravi ja hooldust. Tervikumist saab terviklik ja keskkonnasõbralik lahendus, mis ilmestab Viljandi linnapilti moodsa arhitektuuriga. Samuti pakub uus hoone tervishoiutöötajatele tänapäevase töökeskkonna ja võimaldab veelgi paremini tegeleda oma põhitööga – inimeste abistamise ja elude päästmisega. Meil on au olla selles projektis Viljandi haigla partner,” ütles Kusmin.

Tervikumi kogumaksumus on ca 104 miljonit eurot

Uue haigla- ja tervisekeskusega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem. Foto: Hendrik Osula, Riigi Kinnisvara AS

Uue haigla- ja tervisekeskusega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem. Foto: Hendrik Osula, Riigi Kinnisvara AS

Tervikum kerkib Viljandi kesklinna 2025. aasta juuniks. 23 000 m² suuruses hoones saavad uued töötingimused Viljandi linna perearstid ja -õed ning haigla töötajad, suurusjärgus ca 500 inimest. Tervikumis saavad olema nii perearstid, erinevate uuringute võimalused, eriarstid ja erakorraline meditsiin ning taastusravi – kõik vajalik Viljandi maakonna inimesele mugavalt ühe katuse all, kus eri valdkondade spetsialistide omavaheline suhtlus oluliselt paraneb.

Projekti kogumaksumus on umbes 104 miljonit eurot koos käibemaksuga. Hoone on projekteerinud Hoco OÜ, arhitektid DAGOpen OÜ, PLANHO consultores S.L.P, BAKPAK Architects S.L.P, sisearhitekt Pink OÜ ja ehitavad Rand ja Tuulberg AS ja Ehitustrust AS. Omanikujärelevalvet teostab inseneribüroo Telora OÜ.

Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse ehitust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, sotsiaalministeeriumi Tervisekeskuste kaasajastamise meetme ja riigieelarvelistest vahenditest. Euroopa Komisjon kiitis 12. mail 2023 heaks ettepaneku toetada Viljandi Tervikumi rajamist taaste- ja vastupidavusrahastust summas 72 miljonit eurot, EL Nõukogu rakendusotsust on oodata juuni keskel.

Uue haigla- ja tervisekeskusega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem, mis on ainulaadne projekt kogu Baltikumi regioonis ning mille eesmärk on tuua sümbioosina ühte hoonesse kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana koos tööle.

Riigi Kinnisvara AS