Sotsiaalministeerium

Pressiteade

01.04.2023

Valitsus kiitis heaks tervishoiutöötajate tunnitasude alammäärade tõusu vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule ehk ligikaudu 20 protsenti. Vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks suurendati tervisekassa nõukogu otsusel kliiniliste psühholoogide töötasu määra lisakoefitsiendiga, mis võimaldab raviasutustel tõsta kliiniliste psühholoogide tasusid lisaks keskmiselt 38 protsenti. Kokku suunatakse tervishoiutöötajate palgatõusuks sel aastal enam kui 116 miljonit eurot.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium