Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.01.2023

Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, ravimifirmad MSD, AstraZeneca ja Roche ning Connected Health klaster allkirjastasid konsortsiumilepingu, et arendada koostöös kopsuvähi patsientide raviteekonda ning panustada seeläbi ühiselt riikliku vähitõrjeplaani elluviimisse.

Vähitõrjeplaan aastani 2030 toob esile probleemi, et vähipatsientide raviteekonda, mis algab vähikahtlusest ja ulatub ravijärgsesse perioodi, ei käsitleta tervikuna ning patsiendi elukvaliteeti ja rahulolu vähiteekonna eri etappidel ei mõõdeta. Lahendusena nähakse patsiendikesksete terviklike vähiteekondade kujundamist. „Koostöös kaardistatakse kopsuvähi patsiendi teekond, et leida valupunktid ning töötada välja uudseid lahendusi, mis kohanduvad senisest paremini patsiendi vajadustega, tagavad kvaliteetse ravi ja selle järjepidevuse,” ütles sotsiaalministeeriumis tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsialist Made Bambus.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium