Sotsiaalministeerium

Pressiteade

13.12.2022

ÜRO eestvedamisel tähistatakse ülemaailmset universaalse tervisekindlustuse päeva. Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on vaja ka Eestis tööturul toimuvate muudatustega kaasas käia ning ravikindlustuse saamise alused 21. sajandisse tuua. Praegune rahastusmudel on jätnud liiga palju inimesi püsiva ravikindlustuseta.

Minister Petersoni sõnul on vaja ravikindlustuse saamise alused 21. sajandisse tuua. „Tööturg on muutunud 30 aastaga paindlikumaks, inimesed töötavad erinevate lepingutega ja mõnikord ka periooditi, teiste tulude osakaal on suurenenud. Ravikindlustus aga ei ole nende muutustega kaasas käinud, mistõttu on tulubaas kitsam kui võiks olla ja osal inimestest kindlustus katkendlik või puudub,“ ütles minister Peep Peterson. „Ravikindlustuse rahastusmudel on vaja tuua 21. sajandisse. Kõigi töövormide võrdne ja ühtlustatud kohtlemine annab inimestele kindluse, aitab hoida teenuste mahtu ja kvaliteeti ning on oluline samm inimkesksema tervishoiu suunas.“

Universaalne tervisekindlustus (ingl universal health coverage) tähendab, et inimesed saavad oma vajadustele vastavaid kvaliteetseid tervishoiuteenuseid ega satu nende teenuste eest tasumisel vaesusesse. Universaalne tervisekindlustus hõlmab nii raviteenuseid kui ka tervisedendust ja ennetust.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium