Sotsiaalministeerium

Pressiteade

12.12.2022

Miinimumpensioni suurendamine, tööandjapensioni kogumine II või III sambasse ning individuaalsete pensioniplaanide loomine aitab tagada Eesti pensionisüsteemi kestlikkust, selgus täna esitletud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi koostöös valminud Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsist.

Kui jooksvalt rahastatavates pensioniskeemides pensioni saajate arv järjest kasvab ja panustajate arv aga väheneb, siis langevad ka pensionide asendusmäärad. „See toob kaasa suurema vastutuse oma rahalise toimetuleku eest inimesele endale. Inimesele, kes on suuremate katkestusteta terve tööelu pensionisüsteemi panustanud, tagab riik praeguse I ja II samba näol piisava baassissetuleku, kuid inimesele, kelle karjääris on pikemaid pause või kelle palk on miinimumpalga lähedane, riigi pakutav miinimumpension toimetulekut ei taga. Meie 275-eurone miinimumpension on küll napilt kõrgem, kui arvestuslik elatusmiinimum, aga kuna see jääb kõvasti alla 40% mediaannetosissetulekule, ei täida me Euroopa Sotsiaalharta miinimumstandardit. Analüüsis tegime ettepanekuid nende kitsaskohtade muutmiseks,“ sõnas sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Kristiina Selgis.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium