Sotsiaalministeerium

Pressiteade

11.12.2022

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel sõlmiti poliitilised kokkulepped miinimumsissetulekute soovituse kohta liikmesriikides ning asbesti piirnormi direktiivi eelnõus. Kokkulepet platvormitöö direktiivi eelnõu osas ei sündinud.

Kohtumisel osalenud tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul toimusid peamised arutelud platvormitöö direktiivi üle, kus otsiti üksmeelt, missugustel tingimustel tuleks platvormi kaudu tööd tegevale isikule kohaldada samasugust kaitset kui töötajale. „Üha enam inimesi teeb tööd platvormide vahendusel ning meie ülesanne on parandada platvormitöötajate töötingimusi, et ka nende töö oleks väärikas. Samuti peab platvormitöö algoritmiline haldamine muutuma kõikidele töötegijatele läbipaistvaks – et inimesed saaksid aru, kuidas kujuneb nende tasu ning millistel põhjustel saab platvorm nende kasutajakonto sulgeda,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Mul on kahju, et kohtumisel ei leitud piisavat üksmeelt küsimuses, millal teeb inimene platvormi kaudu tööd just töölepingu alusel. Kuid platvormitöö tegijate sotsiaalse turvalisuse suurendamine, vaesuse vähendamine ning töö tegemise keskkonna turvalisemaks muutmine on meie ühine eesmärk,“ kinnitas minister.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium