Terviseamet

Pressiteade

09.12.2022

2023. aastast rakenduvad riigireformiga seoses muudatused riiklikus laboriteenuses ning Terviseamet lõpetab toidutarneahela analüüside teostamise.

Terviseameti labor ei paku alates uuest aastast enam toidu, toiduga kokkupuutuvate materjalide ja pindade analüüse ega sellealast proovivõtu teenust. Seetõttu ei võta Terviseamet vastu uusi tellimusi toidutarneahela teenustele, mille analüüsi lõpetamise aeg jääks uude aastasse. Muudatus puudutab nii eraisikuid, äriettevõtteid kui ka riiklikke asutusi. Valdkonna analüüsidega saab edaspidi pöörduda Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse (VTL), mis pakub vajadusel proovivõtuvahendeid ja nõustamist.

Laboriteenuste ümberkorralduste tõttu suletakse Terviseameti Tartu labor, kust sai lisaks toidutarneahela analüüsidele tellida ka kosmeetika analüüse ning õhu ja füüsikaliste ohutegurite mõõtmisi. Need Tartu analüüsivaldkonnad, mis ei lähe üle Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile, tuuakse Terviseameti Tallinnas asuvatesse laboritesse.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet