Sotsiaalministeerium

Pressiteade

09.12.2022

Riigikogu võttis vastu sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduseelnõu, mis teeb tuleva aasta 1. juulist hooldekodukoha teenuse saajatele taskukohasemaks, tõstab üldhoolduse kvaliteeti ja parandab ka kodus elamist toetavate teenuste kättesaadavust. Lisaks, keskmisest vanaduspensionist madalamat sissetulekut saavatele teenuse saajatele hüvitab kohalik omavalitsusus osaliselt ka nende makstavad majutus- ja toitlustuskulud.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on sotsiaalministeeriumis poolteist aastat reformi ette valmistades jõutud lahenduseni, mis muudab eakaid abistavad teenused kättesaadavamaks ning tõstab ka teenuse kvaliteeti. „Südamevalu lähedase pärast riik kahjuks ära võtta ei saa, küll aga pakkuda tuge ja tingimusi paremaks hoolitsuseks nii hooldekodus kui päriskodus. Omavalitsustele eraldatavat raha tuleb kasutada hooldekodu kohatasu rahastamise kõrval ka koduse hoolduse tagamiseks, kusjuures inimesest lähtuvalt peab esimeses järjekorras eelistama just koduteenuseid,“ lisas Riisalo.

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul jõuab Eesti hoolekandesüsteemi läbi aegade suurim riigi toetus. „Alates 1. juulist 2023 säästab iga perekond, kelle peres on hooldatav, aastas mitu tuhat eurot. Peterson tõi välja, et hooldekodukoha pensioni eest saab iga soovija, pensioni suurusest hoolimata. „Sügisel eelnõusse sisse viidud viimase olulise muudatuse tulemusel saavad vajadusel hooldekodukoha ka keskmisest madalama pensioniga inimesed, keda on kõigi pensionisaajate hulgas neljandik, näiteks rahvapensioni saajad, aga ka need, kes on sunnitud olude tõttu töötanud madalapalgalisel töökohal. Lisaks on päästjad, hooldajad ja paljude teiste vajalike ametite pidajad olnud sunnitud leppima madalama palga ja pensioniga. Mul on hea meel, et riik paneb alates 1. juulist 2023 võrdselt õla alla igale abivajajale.”

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium