Sotsiaalministeerium

Pressiteade

09.12.2022

Kvaliteetse ja taskukohase hooldusteenuse tagamiseks loodud Euroopa Liidu hooldusstrateegia sai täna tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) kinnituse. Koos strateegiaga võeti vastu nõukogu soovitused alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta ning taskukohasele ja kvaliteetsele pikaajalisele hooldusele juurdepääsu kohta.

Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks on Eesti sotsiaalministeeriumi eestvedamisel teinud viimase viie aasta jooksul olulisi muudatusi. „Oleme seaduse tasandil sätestanud pikaajalise hoolduse mõiste, töötajate kvalifikatsiooninõuded ning kohustus hinnata terviklikult hooldust vajava inimese ja tema lähedaste toetusvajadust,“ ütles minister Riisalo.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium