Sotsiaalministeerium

Pressiteade

24.11.2022

• Paraneb töötute tööampsude tegijate sotsiaalne kaitse, mis võib viia ka püsiva töökohani;
• Paraneb IT teenuste kättesaadavus valveaja reeglite paindlikumaks muutmisega;
• Luuakse iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste.

„Täna vastuvõetud töölepingu seaduse muudatused suurendavad turvalist paindlikkust töösuhetes täpselt nii, nagu tööandjad ja ametiühingud kokku leppisid. Mitme muudatuse üle peeti keerulisi läbirääkimisi aastaid,“ tunnustas tervise- ja tööminister Peep Peterson tööturu osapooli.

Tema sõnul saavad töösuhte pooled suurema vabaduse tööaega ise kujundada. „Nii iseseisva otsustuspädevusega töötaja kui valveaja reeglid on hästi tasakaalus ja puudutavad just neid, kelle jaoks paindlikkus on olulisem kui turvalisus. Lisaks saame töötute tööampsud tuua tagasi töölepingu formaati. Lühikeste lepingute automaatse alaliseks muutumise tõttu olid siin seni valdavaks võlaõiguslikud lepingud. Töötajate kaitse paraneb,“ avaldas tervise- ja tööminister Peep Peterson lootust.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium