Sotsiaalministeerium

Pressiteade

25.05.2022

Euroopa Komisjon avaldas esmaspäeval järgmiseks poolaastaks riigipõhised soovitused. Nelja soovituse seas pannakse rõhku sotsiaalse turvavõrgu tugevdamisele, milles tuuakse välja pikaajalise hoolduse korraldust ja rahastamist ning töötuskindlustushüvitiste laiendamist.

Eestil soovitab komisjon parandada pikaajalise hoolduse kättesaadavust ja kvaliteeti. Eriti oluliseks peab komisjon jätkusuutliku rahastuse tagamist ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuste integreerimist. Samuti soovitab Euroopa Komisjon laiendada töötuskindlustushüvitist ka tööampsudele ja teistele ebastandardsetele töövormidele.

Komisjon hindas, et kuigi Eesti sotsiaalne turvavõrk on paranenud, on oluliseks kitsaskohaks pikaajalise hoolduse rahastamise killustatus, mis on kaasa toonud inimeste väga kõrge omaosaluse. Hooldusteenuseid vajavate inimeste omaosalus oli 2019.a andmetel Eestis Euroopa Liidu riikidest teisel kohal, samal ajal kui avaliku sektori panus oli samal aastal vaid 0,4% SKP-st (EL keskmine oli 1,7%).

Hooldust vajavate inimeste elukvaliteedi parandamiseks ja perekondade hoolduskoormuse leevendamiseks on komisjoni hinnangul oluline leida lahendused pikaajalise hoolduse jätkusuutlikuks rahastamiseks, integreerida sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, seada ühtsed kvaliteedistandardid ning lahendada tööjõu mured, et oleks piisavalt vajalike oskustega hooldustöötajaid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium