Sotsiaalministeerium

Pressiteade

14.05.2022

Riigikogus läbisid esimese lugemise seadusemuudatused, mis võimaldavad haigekassal sõlmida psühhoteraapia rahastamiseks otselepinguid psühholoogiapraksistega ja aitavad seeläbi parandada vaimse tervise abi kättesaadavust.

„Vaimse tervise väärtustamine ning inimeste teadlikkus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Samal ajal on COVID-19 pandeemia ja Venemaa sõjategevus Ukrainas suurendanud vajadust professionaalse vaimse tervise abi järele. Kavandatud muudatused on järjekordne samm, et parandada vaimse tervise abi kättesaadavust Eestimaa elanikele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Haigekassa rahastab ka praegu psühhoteraapiat, kuid esmatasandil toimub selle rahastamine üksnes perearsti teraapiafondi kaudu. Seadusemuudatused võimaldavad haigekassal edaspidi sõlmida psühhoteraapia rahastamiseks otselepinguid ka psühholoogiapraksistega.“

Esimese lugemise läbinud psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse eelnõuga kavandatud muudatused on vajalikud senise psühhoteraapia rahastamisskeemi muutmiseks. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses lisatakse uue tervishoiuteenuse liigina psühholoogiline ravi, psühholoogilise ravi osutajatele sätestatakse tegevusloa nõue ning kliinilised psühholoogid loetakse tervishoiutöötajaga võrdsustatud isikute hulka. Nii saavad kliiniliste psühholoogide ettevõtted, kes soovivad tegutseda arstita, hankida tegevusloa ja hakata iseseisvalt arsti saatekirja alusel osutama psühholoogilist ravi. Samuti saavad kliinilised psühholoogid õiguse saata andmeid tervise infosüsteemi.

Ravikindlustuse kaudu rahastatud psühholoogilist ravi saab inimene endiselt arsti saatekirja alusel ning psüühika- ja käitumishäire diagnoosiotsuseid langetab ka edaspidi arst. Perearstipraksistes ja haiglates juba tegutsevate kliiniliste psühholoogide tegevus saab jätkuda senistel alustel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium