Sotsiaalministeerium

Pressiteade

13.05.2022

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub täna Riias Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga, ning osaleb vaimse tervise sümpoosionil, et vahetada kogemusi vaimse tervise abi pakkumisega seotud küsimustes. Olulisemate teemadena on arutlusel vaimse tervise teenuste osutamine kogukonna tasandil ja tervisekeskustes.

„Viimaste aastate kriisid on suurendanud vajadust vaimse tervise abi järele. Pean oluliseks vaimse tervise abi toomise võimalikult inimesele lähedale, et ennetada murede kumuleerumist kliinilist abi vajavateks probleemideks. Selleks annavad võimaluse enesehoole ja vaimse tervise esmaabi oskuste laiem omandamine kui ka kogukonna psühholoogi ja erinevate abivõimaluste toomine omavalitsuste juurde ja tervisekeskustesse. Samuti on järjest olulisemaks muutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Lisaks kohtumisele Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga osaleb Signe Riisalo ka vaimse tervise sümpoosionil, kus on arutluse all uute vaimse tervise programmide juurutamine, institutsionaalne koostöö ning kogukonna põhiste vaimse tervise teenuste pakkumine. Kogemuste vahetamiseks külastavad ministriga visiidil viibivad sotsiaalministeeriumi vaimse tervise valdkonna eksperdid ka laste ja noorte vaimse tervise keskust, Riia psühhiaatriahaiglat ning ambulatoorset psühhiaatrilise abi kliinikut.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium