Eesti Haigekassa

Pressiteade

15.05.2022

Haigekassa ja Kantar Emori värskest uuringust joonistub Eesti elanikkonna suhtes välja pigem terviseteadlik ja optimistlik pilt – väga paljud on tervise riskifaktoritest teadlikud, praktiliselt kõik on aasta jooksul kasutanud arstiabi ning kolm neljandikku on sellega ka rahul.

Igal aastal teeb haigekassa uuringufirma Kantar Emor abil uuringu, mis näitab Eesti inimeste rahulolu meie tervisesüsteemi ja riikliku tervisekindlustusega. Uuringust selgub, et Eesti tervishoiusüsteemiga on eelmise aasta jooksul kokku puutunud peaaegu 98% inimestest. Kõige sagedamini on ostetud retseptiravimeid ja käidud vaktsineerimas (76%).

Vaktsineerimisega kokku puutunud elanike osakaal on teinud olulise hüppe ja seda seoses koroonaviirusevastase vaktsineerimisega: 21%-lt 76%-le. Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane selgitas, et koroonaaeg on vaktsineerimisele enam tähelepanu toonud. „Hea meel on, et inimesed tunnevad enam huvi vaktsiinide vastu, loevad nende positiivsete ja negatiivsete külgede kohta ning võtavad loodetavasti vastu otsuse end või oma lapsi haiguste eest kaitsta. Ja seda mitte ainult koroona puhul. Ka näiteks kalendervaktsiinid, HPV- ja gripivaktsiin kaitsevad inimesi raske haigestumise eest,“ ütles Laane.

Tervishoiusüsteemiga on rahul või väga rahul 74% Eesti elanikest. Ajas tagasi vaadates võib kinnitada, et samasugune rahulolumäär oli ka aastal 2020, kuid veel aasta varasemaga (66%) võrreldes on rahulolevaid inimesi märksa enam.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa