Sotsiaalministeerium

Pressiteade

09.09.2021

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks toetusmeemete tingimused vaimse tervise teenuste kättesaadavuse suurendamiseks esmatasandil. Sellega saavad kohalikud omavalitsused võimaluse kokku poole miljoni euro ulatuses taotleda vahendeid vaimse tervise alaste teenuste pakkumise laiendamiseks ning kogukonna psühholoogi palga- või juhendamiskuludeks.

Aprillis valitsuse poolt vastu võetud viirusega elamise valge raamat ehk „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ nägi kriisist väljumise meetmena ette esmatasandil pakutavate vaimse tervise teenuste mahu suurendamist. „Kogukonna psühholoogi palgatoetuse maksmine või ka laiema valiku vaimse tervise teenuste pakkumine omavalitsuste või esmatasandi tervisekeskuste kaudu aitab kindlasti kaasa inimeste vaimse tervise toetamisele. Seetõttu avasime ka toetusmeetme, et vajalikke teenuseid inimestele lähemale viia ja enam kättesaadavaks teha,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Jätkan töötamist selle nimel, et ka järgimisel aastal oleks võimalik jätkata kogukonna psühholoogidele palgatoetuse maksmist ning vaimse tervise teenuste kättesaadavust parandada.“

Vaimset tervist puudutavate teenuste kättesaadavuse parandamise vajadus kohalikes omavalitsustes ilmnes ka kevadel sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staabi läbiviidud küsitlusuuringust, kust selgus, et 72% omavalitsuste hinnangul on vaimse tervise abi vajadus koroonakriisis kasvanud. Vajalikuks peeti psühholoogilise abi pakkumist omavalitsuse korraldamisel, kuid murekohaks on spetsialistide nappus. Kõige enam vajavad abi lapsed, pered ja vanemad inimesed ning peamised probleemid on seotud peretülide ja -vägivallaga.

„Esmatasandil vaimse tervise teenuste pakkumine aitab ennetada tõsisemaid vaimse tervise probleeme. Inimkeskne abi peab olema elukohalähedane ja ilma asjatute barjäärideta. Korralikud esmatasandi teenused vabastavad eriarstiabi ressurssi raskemate haigusjuhtude jaoks ning loodetavasti vähenevad ootejärjekorrad kliiniliste psühholoogide, psühhiaatrite jt meditsiinilist vaimse tervise abi pakkuvate tippspetsialistide poole“ sõnas Eesti Psühhiaatrite Seltsi juht, lastepsühhiaater dr Anne Kleinberg.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium