Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Pressiteade

09.09.2021

Foto: Katrin Reinhold

11. oktoobril on viimane tööpäev Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) direktoril Katrin Reinholdil, kes juhtis asutuse tööd ligi viis aastat.

„Viis aastat tagasi 60 töötajaga asutatud IKT kompetentsikeskus TEHIK on tänaseks kasvanud ligi kolm korda suuremaks ning saanud riigi üheks olulisemaks IT- majaks, kus loodud e-teenuseid tarbivad kõik Eesti inimesed,“ rääkis *Reinhold. „Olen väga uhke, et oleme oma meeskonnaga andud märkimisväärse panuse Eesti e-riigi arengusse ja usun, et kuna TEHIK on ka organisatsioonina nii tugev ning ühtehoidev, siis on uuel juhil võimalik selles vallas väga palju ära teha.“ Katrin Reinhold lahkub ametist omal soovil ning põhjused selleks on isiklikud.

Uue juhi leidmiseni jääb direktori ülesannetesse TEHIK-u infosüsteemide halduse osakonna juhataja Rasmus Kästik. Avalik konkurss uue juhi leidmiseks viiakse läbi lähiajal.

“Katrin Reinholdi eestvedamisel on TEHIK viinud ellu märkimisväärseid arendusi Eesti tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna e-teenustes ning töötanud selle nimel, et infotehnoloogilised lahendused oleksid inimestele nii mugavalt kättesaadavad kui turvalised ja kaitstud. TEHIK on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ka rahvusvahelises võrdluses ning olnud mitmete e-teenuste loomisel teistele riikidele eeskujuks,” lausus tervise- ja tööminister*Tanel Kiik*. “Ma tänan südamest Katrin Reinholdi tehtud töö ja pühendumise eest ning soovin talle palju edu uutes väljakutsetes.”

TEHIK alustas tegevust 2017. aastal, mil konsolideeriti Sotsiaalministeeriumi IKT osakond ja Eesti E-Tervise Sihtasutus. TEHIK on partneriks uute e-teenuste loomisel nii Sotsiaalkindlustusametile, Haigekassale, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile, Ravimiametile, Tööinspektsioonile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele ning võrdõiguslikkuse volinikule.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus