Terviseamet

Pressiteade

08.09.2021

Terviseameti poole pöördub üha enam inimesi, kes on saanud SMS-i isolatsiooni suunamise teatega, kuigi nad on COVID-19 läbi põdenud või vaktsineeritud. Samuti on hüppeliselt kasvanud lapsevanemate päringud, kelle hoolealusele kehtib kooli või lasteasutuse lihtsustatud karantiin, kuid ka nemad on saanud teate kodusesse isolatsiooni suunamise kohta. Terviseamet kinnitab, et teade saadetakse kõigile lähikontaktsetele, seda isegi juhul, kui sõnumisaajale kehtivad erandid.

Tänasest uuendab Terviseamet Põhja-Eesti piirkonna lähikontaktsetele saadetava lühisõnumi sisu ning toob eraldiseisvalt välja, millistel juhtudel rakenduvad inimesele isolatsiooni osas erisused või vabastus. Kui inimene leiab, et talle isolatsioon ei rakendu, siis tuleks ühendust võtta Terviseametiga. Koolilastele rakenduvast lihtsustatud karantiinikohustusest ei pea Terviseametit eraldiseisvalt teavitama.

Väga oluline on mõista, et 10-päevase lihtsustatud karantiiniperioodi erandi alla kuuluvad lapsed tohivad käia üksnes lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Kinno, kohvikusse, teatrisse ja üritustele minna ei tohi. Samuti ei tohi osaleda huvitegevustes.

„Lihtsustatud karantiinipõhimõte annab võimaluse koolid avatuna hoida. Siinkohal tulebki rõhutada, et lähikontaktsete hulka arvatud koolilaps ei ole isolatsioonist vabastatud, vaid tohib käia üksnes kodu ja kooli vahet. Selle eesmärk on hoida kontaktid minimaalsena, sest kui lubaksime lähikontaktsel lapsel osaleda kõikides koolivälistes tegevustes, ei piirduks omavahelised kokkupuuted ühe klassiga, vaid lisanduks kümneid inimesi kinost, huviringist ja mujalt,“ selgitas Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Lihtsustatud karantiinipõhimõte kehtib vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilastele üksnes juhul, kui lähikontakt toimub koolis. Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt leiab aset väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Tavapärases korras tuleb karantiini jääda ka neil õpilastel, kes ei ole nõus ennast koroonaviiruse osas testima.

Positiivse antigeeni kiirtesti või PCR testi korral tuleb võtta ühendust perearstiga ning jääda koju. Sellisel juhul lihtsustatud karantiinikord enam ei kehti. Nakatumisest tuleb lapsel või lapsevanemal esimesel võimalusel koolile teada anda, et kool saaks kaardistada nakatunu lähikontaktid. Terviseamet võtab omakorda ühendust nii haigestunu kui ka kooliga ja annab neile juhised edasiseks käitumiseks.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet