Eesti Haigekassa

Pressiteade

25.05.2021

Kooliaasta on peagi lõppemas. Kui õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik, siis kuidas olla kindel, et ravikindlustus säilib ka pärast kooli lõpetamist?

19-aastaseks saanud noortel kehtib haigekassa ravikindlustus pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Ravikindlustus jätkub juhul, kui jätkad õpinguid, asud tööle või ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saad jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.

Kui lähed kutse- või ülikooli
Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, oled ravikindlustatud kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist.

Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Kui aga võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib ta tööl või on lapseootel).

Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima
Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Sel juhul tuleb sul endal vajalikud dokumendid haigekassale esitada. Ravikindlustuse jätkamiseks tuleks saata õppeperioodi alguses haigekassale avaldus ja tõend, mis kinnitab õppimist välisriigi õppeasutuses. Avaldus tuleb esitada igal õppeaastal. Avalduse leiad haigekassa kodulehelt.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil, Suurbritannias ja Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad samuti haigekassa kodulehelt.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa