2022. aastal registreeriti 2607 ägedasse müokardiinfarkti (ÄMI) haigestumist, mis püsib varasemaga samal tasemel. Seejuures mehed haigestuvad naistega võrreldes sagedamini ja nooremalt.

Tuhande 15-aastase ja vanema mehe kohta haigestus 2,9 meest, sama vanuserühma naistest 1,6. Meeste keskmine vanus oli 67,7, naistel 77,5, noorim patsient oli 26-aastane, vanimad üle 100-aastased.

ÄMI haigestumus ja ravitulemus sõltuvad mitmetest mõjuritest, siiski on isegi halva päriliku fooniga inimestel võimalus vähendada haigestumist vältides riskikäitumist ja teades ning ravides riskiteguritest tingitud terviseprobleeme.

Müokardiinfarktiregistri 2022. aasta andmetel on ÄMI patsientidel riskitegurite esinemine vanuse ja soo järgi erisugused. Kõrgvererõhktõbi ehk hüpertensioon oli sagedaim riskitegur, mille esinemissagedus kasvas vanusega, esinedes 90%l 85-aastastel ja vanematel patsientidel. Suitsetavate, nagu ka lipiidide ainevahetushäirega patsientide osatähtsus vähenes vanusega. Noorima vanuserühma (<55) patsientidest, kellest enamuse moodustasid mehed, esines üle 60%l hüpertensioon, lipiidide ainevahetushäired või nad suitsetasid. Neist kolmveerand olid ülekaalus (KMI ≥25).

ÄMI 2022

Andmebaasi on lisatud müokardiinfarktiregistri 2022. aasta ägeda müokardiinfarkti andmed infarkti korduvuse ja alatüübi, samuti valikuliselt ravikvaliteedi ja riskitegurite näitajad patsiendi soo ja vanuserühma järgi.

Tutvu ka interaktiivsete graafikutega SIIN.

Tervise Arengu Instituudi uudised

ÄMI patsientide riskitegurite osatähtsus vanuserühma järgi (2022). *Ülekaal: <65a KMI ≥25, >65a KMI ≥30. Allikas: Müokardiinfarktiregister

ÄMI patsientide riskitegurite osatähtsus vanuserühma järgi (2022). *Ülekaal: <65a KMI ≥25, >65a KMI ≥30. Allikas: Müokardiinfarktiregister