Värkasse, Setomaa Vallavalitsuse hoonesse paigutati piirkonna esimene avalik automaatne kehaväline defibrillaator ehk  AED. AED-i paigaldamine on osa Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tšehhis asuva Lõuna-Boheemia Ülikooli projektist “An automated external defibrillation (AED) helps to save lives”, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust elustamisest ja AED kasutamisest.

Projekti meeskonna liige, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Pille Tammpere selgitas, et AED-st on südame äkksurma korral suur abi. “Seadme kasutamine on tegelikult üsna lihtne, kuna AED ka ise juhendab väga hästi, mida abistaja tegema peaks,” tõdes ta. “Kui kellegi puhul on kahtlus, et tal on südame ootamatu seiskumine, peaks kannatanut ümbritsevad inimesed helistama koheselt hädaabinumbrile 112 ja alustama elustamisvõtetega. Uuringud näitavad, et kannatanu ellujäämise tõenäosust suurendab ja hilisemale taastumisele aitab oluliselt kaasa see, kui julgetakse ka AED-aparaati kasutada ning selle abil abivajajale elektrišokk anda. Eriti oluline on seadme olemasolu ning kogukonna valmidus seda kasutada abikaugetes piirkondades – kuhu kiirabi jõudmine võtab rohkem aega.”

Uuringud näitavad, et kannatanu ellujäämise tõenäosust suurendab ja hilisemale taastumisele aitab oluliselt kaasa see, kui julgetakse ka AED-aparaati kasutada ning selle abil abivajajale elektrišokk anda.

Setomaa valla sotsiaalosakonna juhataja Elen Kokla tundis siirast heameelt, et Setomaa vallas on nüüd üks oluline hädaabi vahend olemas: “Loodame, et seda AED seadet ei tule meil kordagi kasutada, aga kui see seade on nüüd vallakeskuses kättesaadav, võib see võimalikus kriitilises olukorras päästa kellegi elu.”

Projekti “An automated external defibrillation (AED) helps to save lives” osana korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool Lõuna-Eesti piirkonnas ka AED-i kasutamise töötubasid, käimas on uuring, et selgitada välja Eesti elanikkonna teadlikkus AED rakendamisest ja valmisolekust seda vajadusel kasutada ning valmimisel on õppevideod. Projekti kohta saab lisainfot kodulehelt SIIN.

Jaanika Niinepuu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht