Ülemaailmne kampaania kestab 6.-12. novembrini ning hõlmab ravimiameteid ja koostööorganisatsioone 88 riigist. Kampaania eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust sellest, miks on oluline, et patsient teavitaks ravimi kõrvaltoimetest oma arsti või ravimiametit.

Lisaks sellele, et patsiendid peaksid kõigist ravimi kasutamise järel tekkinud häirivatest reaktsioonidest rääkima esmalt arsti või meditsiiniõega, sest tekkinud reaktsioon võib vajada ravi või ravim teise vastu vahetamist, aitab kõrvaltoimetest teavitamine kaasa ka ravimite ohutule kasutamisele.

Kõrvaltoimete teatiseid kogub Ravimiamet

Kõrvaltoime teatised kõigist Euroopa riikidest kogutakse kokku Euroopa kõrvaltoimete andmebaasi (teavet andmebaasi kohta vaata adrreports.eu) ja analüüsitakse koondandmeid. Uue ohusignaali ehk võimaliku uue kõrvaltoime ilmnemisel hinnatakse kõiki olemasolevaid andmeid põhjalikult ning kui leitakse, et põhjuslik seos on vähemalt võimalik, lisatakse uus kõrvaltoime ravimiteabesse. Kui uus teave ohtudest on tõsine, siis kaalutakse võimalikke riskivähendamise meetmeid. Seega üks kõrvaltoime teatis on nagu tilk meres – üksi on tal väike kaal, kuid koos teiste omasugustega võib korda saata suuri muutusi.

Käesolev kampaania on hea viis taaskord antud teemale tähelepanu juhtida, et inimesed jälgiksid oma tervislikku seisundit pärast ravimi tarvitamist ja annaksid ebakõladest ning kõrvalnähtudest meile viivitamatult teada.

Eesti Ravimiameti kõrvaltoimeteatiste süsteem kogub, korraldab ja uurib aruandeid arvatavate kõrvaltoimete kohta alates 1995. aastast. Ravimiametile saadetud kõrvaltoime teatiste kokkuvõtteid avaldab Ravimiamet alates 2007. aastat.

Teatades arvatavatest kõrvaltoimetest, osaled aktiivselt esilekerkivate ohutusprobleemide tuvastamises, et saaks vajaduse korral kaitsta teid ja teisi võimaliku tervisekahju eest.

Eestis saab võimalikust ravimi kõrvaltoimest teavitada Ravimiameti kodulehel SIIN. Kõrvaltoime teatise vorm ja teave ravimi kasutajale on leitav SIIT.

Ravimiameti uudised