Euroopa Komisjon andis nõusoleku pikendada paberile trükitud infoleheta ravimite katseprojekti 2026. aasta lõpuni ning lisada nimistusse lisaks haiglaravimitele ka tervishoiutöötajate poolt manustatavad ravimid.

1. jaanuaril 2022. aastal algas Eesti, Läti ja Leedu ravimiametite, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi ja müügiloa hoidjate kaheaastane katseprojekt. Projekti eesmärgiks oli hinnata, kas trükitud pakendi infolehest loobumine mõjutab ravimiinfo kättesaadavust ja ravimi ohutut kasutamist ning kas see võiks parandada haiglaravimite kättesaadavust.

Haiglaapteekritelt saadi projekti kohta positiivset tagasisidet. Ravimitootjate jaoks jäi esialgne kaheaastane periood mõju hindamiseks aga liiga lühiajaliseks. Seetõttu pikendatakse Euroopa Komisjoni nõusolekul projekti veel kolme aasta võrra.

Alates 1. jaanuarist 2024 saavad müügiloa hoidjad taotleda Ravimiametilt lisaks haiglaravimitele ka tervishoiutöötajate poolt manustatavate ravimite vabastamist ravimikarbis olevast infolehest.

Üleminekust elektroonilisele ravimiteabele (ePI) saab lugeda Euroopa Ravimiameti kodulehelt.

Ravimiamet on avatud projekti jätkumisega seotud küsimuste, võimaluste ja probleemkohtade aruteluks. Ravimiinfo, sealhulgas pakendi infoleht, on kõigile kättesaadav ravimiregistrist. Projektiga liitunud ravimite nimekiri on avaldatud siin.

Ravimiameti uudised