Koostöös Ravimiametiga on valminud MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) andmebaasi eestikeelne versioon, mis võimaldab ühtlustada ravimiandmeid eri riikides.

MedDRA on rahvusvaheliselt standardiseeritud meditsiiniterminoloogia. MedDRA terminoloogiat kasutatakse inimravimitega seotud andmete hindamiseks ja jagamiseks nii ravimite registreerimisel, dokumenteerimisel kui ohutuse hindamisel ja järelevalves. Peamiselt kasutavad termineid ravimiametid ja ravimite müügiloa hoidjad.

MedDRA terminoloogiat kasutatakse inimravimitega seotud andmete hindamiseks ja jagamiseks.

MedDRA terminoloogia töötas 1990. aastate lõpus välja International Council for Harmonisation, et hõlbustada ravimiteabe- ja andmete jagamist eri riikide vahel. Tänaseks on MedDRA terminid tõlgitud 20 erinevasse keelde.

MedDRA andmebaas uueneb ajas, sest andmeid täiendatakse pidevalt.

Ravimiameti uudised