Rahvusvaheline tervisekonverents „Usaldus ja uued suunad: vastupidavad ja jätkusuutlikud tervisesüsteemid tulevikuks“, millega tähistatakse 15 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest, toimub Tallinnas 12. ja 13. detsembril. 2008. aastal 53 WHO Euroopa regiooni liikmesriigi heaks kiidetud „Tallinna harta – tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks“ kutsus suurendama investeeringuid tervisesüsteemidesse, et võimaldada kõigile inimestele vajalikke terviseteenuseid.

WHO Euroopa regiooni tervisepoliitika ja -süsteemide valdkonna juhi dr Natasha Azzopardi-Muscati sõnul on Tallinna harta tervisevaldkonnas Euroopas oluliseks teetähiseks ja 2008. aastal hartas sõnastatud eesmärgid ja väärtused ka praegu endiselt aktuaalsed Foto: Sotsiaalministeerium

WHO Euroopa regiooni tervisepoliitika ja -süsteemide valdkonna juhi dr Natasha Azzopardi-Muscati sõnul on Tallinna harta tervisevaldkonnas Euroopas oluliseks teetähiseks ja 2008. aastal hartas sõnastatud eesmärgid ja väärtused ka praegu endiselt aktuaalsed Foto: Sotsiaalministeerium

Konverentsi ettevalmistuseks Eestis visiidil viibiva WHO Euroopa regiooni tervisepoliitika ja -süsteemide valdkonna juhi dr Natasha Azzopardi-Muscati sõnul on Tallinna harta tervisevaldkonnas Euroopas oluliseks teetähiseks ja 2008. aastal hartas sõnastatud eesmärgid ja väärtused ka praegu endiselt aktuaalsed.

Terviseministrid rõhutasid toona, et tervisesse investeerimine aitab vähendada tervise ebavõrdsust ning ühiskonna jõukust tervikuna suurendada. „COVID-19 õppetunnid ning käimasolevad kriisid Euroopas rõhutavad veelgi enam kui oluline on juhinduda Tallinna harta eesmärkidest, milleks on liikumine võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane,“ ütles dr Natasha Azzopardi-Muscat. „Seekordsel konverentsil keskendume muutustele ehk kuidas peaksid toimima tervisesüsteemid, et vastata nii tänastele kui tuleviku väljakutsetele ning arutame kuidas võita tagasi ja tugevdada kriisides kõikuma löönud elanike, tervisevaldkonna töötajate ja poliitikute usaldust tervisesüsteemide suhtes.“

Käimasolevad kriisid Euroopas rõhutavad veelgi enam kui oluline on juhinduda Tallinna harta eesmärkidest, milleks on liikumine võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane.

Terviseministri Riina Sikkuti sõnul on tervisesüsteemid Euroopas teinud viimase 15 aasta jooksul läbi suuri muutusi. „Äsja kogetud kriiside ja väljakutsete ulatus nõuab muudatusi süsteemide toimimises. Nii peab muutuma viis, kuidas abi pakutakse, aga kasvama ka pühendumus vähendada ebavõrdsust terviseteenuste kättesaadavuses,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Koroonakriisis lõi kõikuma inimeste usaldus teaduse ja tervisesüsteemide suhtes. On vaja hoida inimeste usaldust, et tervisesüsteem pakub neile vajalikku abi; hoida tervisetöötajate usaldust, et riik neid piisavalt väärtustab – ja hoida ka poliitikute usaldust, et tervisesüsteem on võimeline end uuendama mistahes väljakutsetega toime tulekuks.“

Ministri sõnul pole kahtlust, et tervisesüsteemid vajavad tulevikukindlamaks muutmist ja reforme. „Nende muutuste saavutamine algab aga usaldusest – ning soovist ise muutuste elluviimisesse panustada,“ lisas minister Riina Sikkut.

Konverentsile oodatakse enam 300 osalejat

Tallinna harta 15. aastapäevale pühendatud konverentsil „Usaldus ja uued suunad – vastupidavad ja jätkusuutlikud tervisesüsteemid tulevikuks“ (ingl k: Trust And Transformation – Resilient And Sustainable Health Systems For The Future) ongi keskse teemana kõne all usalduse taastamine ja tervisesüsteemide muutmine tulevikukindlaks, võttes arvesse COVID-19 pandeemias saadud õppetunde ja pidades silmas nii käimasolevaid kriise kui tervisesüsteemide ees seisvaid uusi väljakutseid.

Konverentsile oodatakse enam kui 300 osalejat ning delegatsioone kõigist WHO Euroopa regiooni 53 liikmesriigist, sealhulgas ministreid, tervisevaldkonna juhte ja eksperte, patsientide ja tervishoiutöötajate esindajaid ning teadlasi. Konverentsi korraldavad sotsiaalministeerium, WHO Euroopa Regionaalbüroo ja WHO esindus Eestis ning Euroopa Tervisesüsteemide ja –poliitika Vaatluskeskus.

Konverents toimub 12. ja 13. detsembril Tallinnas Kultuurikatlas.

Eva Lehtla, Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik