Kuressaare Haigla Toetusfond (KHTF) teatas rõõmuga, et ämmaemanda tööleasumise toetusele kandideeris mitu tugeva professionaalse taustaga ämmaemandat.

“Loeme sellega konkursi õnnestunuks ning oleme äraütlemata õnnelikud, et uuel nädalal kogunev hindamiskomisjon saab teha oma valiku,” rõõmustab toetusfond oma Facebooki lehel.

KHTF tegevjuhi Siiri Rannama sõnul on üks ämmaemand küll suuresti abiks, ent tulevikus vajatakse Kuressaare Haiglasse rohkem ämmaemandaid. Seetõttu jätkab toetusfond tööleasumise toetuste väljaandmist ka edaspidi.

“Selge on see, et saarlastena peame tegema ise suuri pingutusi selle nimel, et meie inimesed saaksid kohapeal professionaalset abi ja tuge,” märkis fond. “Praeguse konkursi õnnestumine on meie jaoks oluline näitaja, sest kuigi üks ämmaemand ei lahenda täielikult valitsevat spetsialistide puudust, on see juba suur samm edasi.”

Selge on see, et saarlastena peame tegema ise suuri pingutusi selle nimel, et meie inimesed saaksid kohapeal professionaalset abi ja tuge.

Siiri Rannama ütles, et ehkki võib jääda mulje justkui tegeleks toetusfond vaid uute spetsialistide tööle meelitamisega, see nii siiski ei ole. ”Mulle on südamelähedased hetkel töös olevad projektid, mis on suunatud juba Kuressaare Haiglas oma panust andvatele tervishoiutöötajatele,” rääkis Rannama. “Need on projektid, mis aitavad nende inimeste tööd tunnustada, sest me vajame igaühte nendest inimestest ning peame nende heaolu oluliseks.”

Suurim probleem on elamispinna leidmine

Üks ämmaemand on  saarerahvale küll suuresti abiks, ent tulevikus vajatakse Kuressaare Haiglasse rohkem ämmaemandaid. Foto: Pixabay

Üks ämmaemand on saarerahvale küll suuresti abiks, ent tulevikus vajatakse Kuressaare Haiglasse rohkem ämmaemandaid. Foto: Pixabay

Fond tõdes, et paraku on tööle asumisel rahalise toetuse maksmisest vähe, sest Saaremaale elama asuv spetsialist ei pruugi leida elamispinda. Just elamispindade nappus on Kuressaares ja linnast 10 kilomeetri raadiuses oluliseks probleemiks.

Toetusfond tänas ja tunnustab samas ka Saaremaa vallavalitsust, kes aitab probleemide lahendamisele kaasa ning teeb ise täiendavaid pingutusi selle nimel, et Saaremaal eriarstiabi kättesaadavus paraneks.

”On väga oluline, vald jätkaks eriarstidele lähtetoetuste maksmist ning leiaks selleks täiendavaid vahendeid. Eriarstiabi kättesaadavus on Kuressaare Haigla teeninduspiirkonda kuuluva ligi 36 000 inimese jaoks elulise tähtsuga,” ütles Siiri Rannama.

On väga oluline, vald jätkaks eriarstidele lähtetoetuste maksmist ning leiaks selleks täiendavaid vahendeid.

KHTF tänab Kuressaare Haigla juhtkonda ja õendusjuht Mari-Liis Ausi sujuva koostöö eest. Samuti tänab fond kõiki kandidaate. “Koostöö tervishoiu spetsialistide Saaremaale toomiseks ja siin hoidmiseks läheb aga täistuuridel edasi!”

Kuressaare Haigla Toetusfond