Tartu Ülikooli Kliinikum tunnustab igal aastal silmapaistvat õendustöötajat ja ämmaemandat. Sel aastal oli tunnustuste fookus seatud tulevikutegijatele, meenutab Kliinikum oma Facebooki lehel.

Kliinikumi õenduspreemia ja ämmaemanduspreemia anti välja õdede konverentsil „Teistmoodi tulevik – kuidas leida tasakaal?”. Nii nagu konverentsi fookus oli tulevikul, olid ka tunnustused suunatud tulevikutegijatele.

Lasteõde Kaija Piller

“Kaija Piller (pildil) töötab Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonnas ning ta on lasteõde, kellele lapsevanemad oma lapse eest hoolitsemise rahuliku südamega usaldavad,” tutvustab Kliinikum õenduspreemia laureaati. “Kaijat iseloomustatakse kui tarka, rahulikku ja empaatilist lasteõde, kes aktiivselt hoolitseb oma teadmiste ja oskuste täiendamise eest.”

Ta on lasteõde, kellele lapsevanemad oma lapse eest hoolitsemise rahuliku südamega usaldavad.

Kliinikumi õenduspreemia pälvis lasteõde Kaija Piller. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kliinikumi õenduspreemia pälvis lasteõde Kaija Piller. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kui 2020. aastal algas neonatoloogia osakonnas projekt „Lähedane koostöö lapsevanematega“, oli Kaija üks selle projekti mentoritest, kes vastutas osakonna õendus ja hoolduspersonali väljakoolitamise eest, et osakonna töökultuur muutuks perekeskseks ja toetaks lapsevanema ja lapse kiindumussuhet.

Lisaks sellele koostas Kaija omaalgatuslikult raamatu „Minu lugu“, kuhu on esmakordselt võimalik märkida enneaegsete vanemate esimesed emotsioonid, info haiglas veedetud aja ning lapse terviseandmete kohta. Tänu Lastefondi toetusele kingitakse raamat kõikidele Kliinikumis enneaegsana sündinud laste vanematele. Ta on panustanud varasematel aastatel infektsioonikontrollitöörühma töösse, sellel aastal liitus Kaija kliinikumiülese töörühmaga ja panustab arendustöösse.

Ämmaemand Kärt Hüdsi

Kliinikumi ämmaemanduspreemia pälvis Kärt Hüdsi. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kliinikumi ämmaemanduspreemia pälvis Kärt Hüdsi. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kärt Hüdsi (pildil) töötab Kliinikumi naistekliinikus ämmaemandana, kus tematöökogemus algas 2019. aastast. Varem on ta töötanud lasteintensiivravi osakonnas, mis on ämmaemanda tööks tugev alus.

“Naistekliinikus tööd alustades on Kärt ise öelnud, et soovib ämmaemandana kogeda kõiki ämmaemanda tööga seotud tahke, alates pereplaneerimisest ja lõpetades sünnitusjärgse koduvisiidiga. Täna nii see ongi,” kirjutab Kliinikum.

Kärt tegutseb aktiivselt arendustegevustega (koduvisiitide korraldamine, naiste- ja lastekliiniku töökorraldus), osaleb aktiivselt perekeskse mudeli väljatöötamisel, oma töös tagab järjepideva hoolduse pakkumise peredele. Lisaks teeb Kärt vastuvõtte emakakaelavähi sõeluuringu analüüside võtmiseks.

Märkimist väärib ka Kärdi roll üliõpilaste juhendamisel ja seda erinevates osakondades ja sünnitujärgsetel koduvisiitidel.

“Kärti on oma tegevustes professionaalne, avatud, läheb oma töösse süvitsi ja on põhjalik. Kolleegina on ta alati toetav, abivalmis ja lugupidav. Erinevates keerulistes olukordades oskab märgata ja on abiks ilma seda palumata. Vajadusel teeb tihedat koostööd erinevates instituutidega, sotsiaalse abi tagamiseks ja vaimse tervise toetuse abivajajatele peredele. Märkimist väärib ka Kärdi roll üliõpilaste juhendamisel ja seda erinevates osakondades ja sünnitujärgsetel koduvisiitidel.”