Tervise Arengu Instituudi (TAI) surma põhjuste registri poolt avaldatud andmetel oli Eestis eelmisel aastal 17157 surmajuhtu, mida on 1196 juhu võrra vähem kui aasta varem, kuid 1472 rohkem kui 2020. aastal.

 Surmade arvu suhteliselt kõrgel tasemel püsimise üheks põhjuseks oli koroonaviiruse püsimine. COVID-19 põhjustas eelmisel aastal 913 surma.

Veidi alla poole kõikidest surmadest – 8102 – oli põhjustatud vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3281 meest ja 4821 naist. Seda on 261 võrra vähem kui aasta tagasi, mil registreeriti vereringeelundite haiguste tõttu 8363 surma.

Sageduselt järgmisteks surmapõhjuseks olid pahaloomulised kasvajad, millesse suri mullu 3476 inimest. Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tõttu suri 983 inimest – 684 meest ja 299 naist.

SURMADE PÕHJUSED

  • 913 surma – COVID-19
  • 8102 – vereringehaigused
  • 3476 – pahaloomulised kasvajad
  • 983 – õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad

Õnnetusjuhtumitest, traumadest ja mürgistustest tingitud surmade arv kasvas eelmisel aastal 27 võrra, pahaloomulistesse kasvajatesse surnute arv langes 212 võrra.

Imikusurmade (alla 1-aastased lapsed) arv vähenes 29-st 26-le, imikusuremuse kordaja 1000 elussünni kohta püsis stabiilsena – 2,2.

Lisaks laekus surma põhjuste registrisse 74 Eestis surnud välisriigi elaniku surmapõhjuste andmed. Need ei ole ülalpool toodud arvudesse arvestatud.

80 inimest suri üledoosi tagajärjel

Jätkus otseselt alkoholist põhjustatud surmade arvu kasv – eelmisel aastal oli see 753, üle-eelmisel aastal  695 ja 2020. aastal 619. Samuti kasvas narkootiliste ainete kasutamisest otseselt tingitud surmade arv 39-lt 80-le.

„Otseselt alkoholist põhjustatud surmade arv suureneb juba viiendat aastat. Võib oletada, et lisaks alkoholi kogutarbimise suurenemisele mõjutas alkoholiga seotud haigustesse suremist osaliselt ka piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele COVID-19 pandeemia ajal ning inimesed jäid õigel ajal pöördumisega hiljaks,“ kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

„2022. aastal on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt tõusnud. Suur osa surmajuhtudest on seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga ning tõusis ka karfentanüüliga seotud surmade arv. Enamik üledooside surmadest on põhjustatud mitme narkootilise ja psühhotroopse aine kombinatsioonist,“ selgitas TAI uimastite ja sõltuvuse keskuse juht Aljona Kurbatova.

Eestis töötavad sõltuvusravi ja kahjude vähendamise keskused, kust on võimalik saada infot ja abi. Alates eelmise aasta novembrist töötab Eestis ka ööpäevaringne tugiliin. Helistades numbril 641 4110 või lühinumbril 1747, kirjutades vestlusaknasse veebilehel www.narko.ee või saates e-kirja aadressile 1747@narko.ee on võimalik saada abi.

Surma põhjuste registri andmed 2022. aastal surnute surmapõhjuste kohta on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika andmebaasis.

Valdo Jahilo, Tai kommunikatsioonikeskuse juht