Müügiloa hoidja on teavitanud ravimite Metronidazol Orifarm 500 mg ja Nitrofurantoin Orifarm 50 mg tarneraskusest ning ravimite Furosemide Orifarm 40 mg ja Amitriptyline Orifarm 25 mg turustamise lõpetamisest, annab Ravimiamet teada.

Müügiloa hoidja Orifarm Healthcare A/S esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Metronidazol Orifarm 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine metronidasool). Tarneraskus kestab eeldatavasti 2024. aasta märtsini.
  • Nitrofurantoin Orifarm 50 mg tabletid (toimeaine nitrofurantoiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti 2023. aasta septembrini.

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi taotluse alusel on lubatud kasutada sama toimeaine, tugevuse ja ravimvormiga müügiloata ravimeid kuni tarneraskuse lõpuni.

Müügiloa hoidja Orifarm Healthcare A/S esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Furosemide Orifarm 40 mg tabletid (toimeaine furosemiid). Eesti Kardioloogide Seltsi taotluse alusel on lubatud kasutada sama toimeaine, tugevuse ja ravimvormiga müügiloata ravimeid.
  • Amitriptyline Orifarm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine amitriptüliin). Saadaval on teine sama toimeaine ja annusega ravim.

Ülevaade ravimite saadavusest apteekides on leitav veebilehtedelt www.apteegiinfo.ee ja www.raviminfo.ee. Veebilehed ei kajasta andmeid reaalajas, mistõttu on soovituslik ravimi kohalolus veendumiseks esmalt apteeki helistada.

Info ravimite tarneraskuste kohta on jälgitav Ravimiregistris.

Ravimiamet