Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liidu asutamiskoosolek toimus eile, 31. mail Pirita Tervisekeskuses Tallinnas. Uue ühendusega on liitunud 21 tervisekeskust kokku üle 800 töötajaga.

Vananev rahvastik, arstide ja rahaliste vahendite nappus, lähenevad probleemid tervishoiuteenuse kättesaadavusega on sundinud perearstide tervisekeskusi  koondama oma huvid ja looma uue liidu, et neid huvisid kaitsta. Esmatasandi arstiabi pakkuvatel tervisekeskustel ei ole seni olnud oma esindusorganisatsiooni Eestis. Nüüd loodi liit, mis neid kui juriidilisi isikuid ja tööandjaid endas koondab.

Liidu eesmärk on koos perearstidega teha oma hääl kuuldavamaks, parandada tervishoiuteenuse kättesaadavust, kaitsta patsientide huve ning tagada esmatasandi arstiabi kvaliteeti ning jätkusuutlikkust.

Liidu ühe asutaja ja eestvedaja Ingrid Alt’i sõnul soovib ühendus seista perearstide poolt osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ja järjepidevuse eest. Ta lisas, et uus ühendus soovib anda võimenduse tervisekeskuste huvide kaitsele ning olla tööandjate esindajaks, sealhulgas kollektiivlepingute läbirääkimistel ning teha koostööd perearstide erialaseltsiga.

Uus ühendus soovib anda võimenduse tervisekeskuste huvide kaitsele ning olla tööandjate esindajaks, sealhulgas kollektiivlepingute läbirääkimistel ning teha koostööd perearstide erialaseltsiga.

Lisaks on ühenduse eesmärk pakkuda professionaalset juriidilist tuge oma liikmeskeskustele ja saada tugevaks huvigrupiks, kes toetab kõiki varasemaid Eesti Perearstide Seltsi (EPS) eesmärke ja teeb koostööd nii EPS-i, Tervisekassa, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti kui kõikide teiste tervishoiuvaldkonna organisatsioonidega, kes aitavad kaasa esmatasandi tervishoiu arengukava elluviimisele.

Külli Friedemann, MTÜ Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit