President Alar Karis andis täna Kadriorus üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia, noore keskkonnateadlase preemia ja noore IT-teadlase preemia. Kõik kolm preemiat pälvisid Tartu Ülikooli noored silmapaistvad teadlased.

Presidendi noore teadlase preemia laureaat on Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeedia arst-õppejõud Kaspar Tootsi, noore IT-teadlase laureaat on Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kuno Kasak ning keskkonnateadlase laureaat Tartu Ülikooli tehisintellekti lektor Dmytro Fishman.

Noore teadlase preemia laureaat, Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeedia arst-õppejõud Kaspar Tootsi uurib ortopeediliste haiguste, eeskätt osteoartroosi ravimiseks mõeldud uuenduslikke lahendusi. Ta on tuvastanud, et osteoartroos ei kahjusta ainult liigest, vaid kogu organismi süsteemselt, ning uurib nüüd liigeste asendamise mõju kogu organismile.

Lugu jätkub pildi all.

Kliinikumi ortopeedia arst-õppejõud Kaspar Tootsi Kultuurirahastu presidendi noore teadlase preemia pidulikul üleandmisel tutvustamas oma teadustööd president Alar Karisele. Foto: Raigo Pajula

Kliinikumi ortopeedia arst-õppejõud Kaspar Tootsi Kultuurirahastu presidendi noore teadlase preemia pidulikul üleandmisel tutvustamas oma teadustööd president Alar Karisele. Foto: Raigo Pajula

Noore keskkonnateadlase preemia laureaat Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kuno Kasak keskendub oma teadustöös taastatud märgalades toimuvatele süsinikuringe protsessidele. Ta on näidanud, et turbakaevandamisega rikutud jääksoode taastamiseks sobivad suurepäraselt nn süsinikufarmid, millel on väga kõrge süsihappegaasi sidumise võime.

Noore IT-teadlase preemia laureaat Tartu Ülikooli tehisintellekti lektori Dmytro Fishmani teadustöö keskendub biomeditsiinilisi pildiandmeid analüüsivate tehisintellektimudelite treenimisele. Ta on asutanud ka idufirma Better Medicine, mis tegeleb üldotstarbelise meditsiinilise tehisintellekti arendamisega.

Nutikam meditsiin ja puhtam keskkond

President Alar Karis ütles preemiaid üle andes, et laureaate ühendab uuenduslike võtete ja lähenemisviiside kasutamine oma valdkonnas. „Selle kõige tulemused on ühiskonnas käegakatsutavad: nutikam meditsiin ja puhtam keskkond,“ sõnas riigipea. President Karise sõnul ei tehta teadust preemiate pärast, kuid iga tunnustust saab võtta märgina, et valitud suund on õige ning teadustöö ühiskonnale väärtuslik. Ta avaldas lootust, et tänaste laureaatide eeskuju inspireerib ka teisi noori valima teaduse teed ja näitab kogu ühiskonnale, miks vajab Eesti oma tippteadust.

President Karise sõnul ei tehta teadust preemiate pärast, kuid iga tunnustust saab võtta märgina, et valitud suund on õige ning teadustöö ühiskonnale väärtuslik.

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu presidendi noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja, noore IT-teadlase preemiat rahastab Microsofti arenduskeskus Eestis ning noore keskkonnateadlase preemia väljaandmist toetab Chocolala OÜ. Preemiate suuruseks on 5000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures.

Laureaadid andsid oma teadustööst ka lühikese ülevaate. Kaspar Tootsi ülevaadet saab vaadata SIIN.

Dr Kaspar Tootsi tegemistest saab lugeda ka 6. jaanuari Postimehest, kus kirjutatakse Kliinikumis tehtud uudsest põlve liigeskõhre defekti ravist, milles kasutati innovaatilist bioresorbeeruvat implantaati. Tegemist oli maailmas esimese operatsiooniga, kus liigespinna terviklikkus taastatakse sel moel.

Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei