Terviseamet viib sel aastal läbi küsitluse, mille eesmärk on kaardistada inimeste hoiakuid avalikus ruumis suitsetamise ja veipimise suhtes ning seeläbi kaasata inimesi kõigile meeldivama ja turvalisema elukeskkonna kujundamisel.

Põhiline tubakatarvitamisega seotud probleem kortermajas on kaudne suitsetamine ehk tubakasuitsuga saastatud keskkonnas viibimine ja suitsu valikuvaba sissehingamine. Kaudne suitsetamine on eriti ohtlik lastele, rasedatele, südamehaigetele, hingamisprobleemidega inimestele ja ka lemmikloomadele.

Tihti pöörduvad kodanikud Terviseameti poole murega, mil naabri sigareti toss tuleb rõdult või akna kaudu naabri korterisse.

Tihti pöörduvad kodanikud Terviseameti poole murega, mil naabri sigareti toss tuleb rõdult või akna kaudu naabri korterisse. Seaduse kohaselt on korterelamutes keelatud suitsetamine vaid piiritletud aladel, mistõttu on inimestel tihti keeruline leida lahendusi probleemile, mis võib igapäevaelu segada. Küsitluse eesmärk on kaardistada inimeste hoiakuid avalikus ruumis suitsetamise ja veipimise kohta, mis aitaks tulevikus luua kõigile turvalise ja meeldivama elukeskkonna.

E-sigareti suitsetamine on keelatud sealgi, kus tavasigareti suitsetamine

Eraldi probleem on e-sigarettide suitsetamine ehk veipimine. E-sigaret klassifitseerub tubakaseaduse järgi tubakatootega seonduvaks tooteks. E-sigareti suitsetamine on keelatud samades kohtades, kus tavasigareti suitsetamine. Lisaks on Eestis e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealiste seas keelatud. Sellele vaatamata näeme, et inimesed ei tea e-sigaretile kohalduvaid reegleid: suitsetatakse avalikes ruumides, tooteid tarvitavad tihedalt noored, sh lapsed.

E-sigaret klassifitseerub tubakaseaduse järgi tubakatootega seonduvaks tooteks.

Nii suitsetamisel kui ka veipimisel eraldub ohtlikke aineid. E-sigaretid on kahjulikud nii tarbijale kui ka kõrvalseisjale, kes hingab sisse e-sigareti kasutaja väljahingatud aerosooli. Seetõttu on oluline, et valdkonna kujundamisel saaks kaitsta inimesi, juhtides nende tähelepanu võimalikele ohtudele, mis tulenevad nii suitsetamisest kui veipimisest ning kehtiva seadusandluse nõuetele.

Terviseamet kutsub inimesi üles vastama suitsetamise ja veipimise hoiakuid kaardistavale küsimustikule. Küsitluse tulemused avaldatakse hiljemalt 2024. aasta alguses Terviseameti kodulehel. Küsitlusele on võimalik vastata SIIN.

Terviseamet kutsub inimesi üles vastama suitsetamise ja veipimise hoiakuid kaardistavale küsimustikule.

Tubakaseaduse kohaselt on suitsetamine ja veipimine keelatud söögikohtades, kauplustes, teenindusasutustes, tootmis- ja laoruumides ning koolides ja nende territooriumil. Lisaks ka korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis. Akendel ja rõdudel suitsetamine ei ole seadusega eraldi reguleeritud.

Kirsi Pruudel, Terviseameti meediasuhete nõunik