Pidulikul tunnustusõhtul 20 aprillil anti üle Regionaalhaigla 2023. aasta Grand Man tiitel. Sel aastal pälvis Grandi elutööpreemia tuntud kardioloog prof Margus Viigimaa.

“Prof Viigimaa kannab endas väärtuseid, mis on Regionaalhaiglale olulised. Tema tegevused ja saavutused on nähtavad kõigile – patsientidele ja kolleegidele, nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil,“ rääkis haigla juhatuse esimees Agris Peedu. „Mis mind prof Viigimaa juures enim paelub on see, et ta räägib inimkeeli. Tihti heidetakse erinevate valdkondade tippjuhtidele ette, et nad räägivad liiga keeruliselt. Prof Viigimaa on aga leidnud just selle õige sõnavara ja õige keele, rääkides lihtsalt ja arusaadavalt nii professorite ja valitsuse liikmete kui patsientide või üldiselt Eesti rahvaga. Õnnitlen südamest igati teenitud tunnustuse puhul prof Viigimaad, kes oma erakordse töövõime, sihikindluse ja soojusega on eeskujuks meile kõigile.”

Õnnitlen südamest igati teenitud tunnustuse puhul prof Viigimaad, kes oma erakordse töövõime, sihikindluse ja soojusega on eeskujuks meile kõigile.

“Olen siiralt tänulik ja kummardan teie kõigi ees,” ütles Regionaalhaigla Grand Man 2023 prof Margus Viigimaa. “Igal hommikul tulen hea meelega tööle, sest tunnen, et minu parimad aastad elus on möödunud Regionaalhaiglas. Tänan nii haigla juhatust, nõukogu kui oma kolleege meie ühise tee eest. Oleme koos väga palju saavutanud, aga väga palju on ka veel ees.”

Prof Viigimaad on tunnustatud ka Eesti Vabariigi Punase Risti III klassi aumärgiga

Regionaalhaigla Grand Man 2023 prof Margus Viigimaa.Prof Margus Viigimaa on rahvusvaheliselt tunnustatud erialaliider, kes on Regionaalhaigla töösse ja arengusse panustanud pea 20 aastat. Ta on mitmete erialaorganisatsioonide liige, aktiivne tervise ja tervislike eluviiside propageerija. Kolleegid on teda kirjeldanud kui äärmiselt töökat, sihikindlat, abivalmit ja empaatilist, kõikide suhtes alati lugupidavat kolleegi, kes on end tõestanud nii suurepärase arsti kui teadlasena. 2007. aastal pälvis prof Viigimaa ka Eesti Vabariigi Punase Risti III klassi aumärgi.

Autiitli andsid prof Viigimaale 20. aprilli tunnustusõhtul üle värske terviseminister Riina Sikkut, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Regionaalhaigla juhatuse liikmed.

Grand Man või Grand Lady on tiitel, millega antakse auväärsele arstile haigla elutööpreemia tunnustusena pika, viljaka ja tänuväärse töö eest. Alates 2003. aastast on selle tiitli silmapaistva tegevuse ning suurte teenete eest oma eriala arendamisel saanud dr Toomas-Andres Sulling (2003), dr Siiri-Mai Hanstein (2004), dr Enn Jõeste (2005), dr Ants Vaar (2006), dr Helle Mägi (2007), dr Aime Kangur (2008), dr Sirje Siim (2009), dr Agu Lipping (2010), dr Eldur Annus (2011), dr Andres Ellamaa (2012), dr Kalle Põder (2013), dr Jaan Tepp (2014), dr Ants Kass (2015), dr Viktor Sergejev (2016), dr Riina Kütner (2017), dr Sergei Nazarenko (2018), dr Valdo Toome (2020), dr Vahur Valvere (2021) ja dr Aleksander Leht (2022).

Allikas: Põhja-Eesti Regionaalhaigla