Eesti Haigekassa

Pressiteade

11.03.2023

Eelmise aasta maikuust käivitus Eestis vaktsiinikindlustus ning COVID-19 vastase vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel on võimalus taotleda Tervisekassast hüvitist. Erandina on võimalus esitada COVID-19 vaktsiinist põhjustatud tervisekahju hüvitamise taotlus tagasiulatuvalt alates nende vaktsiinide manustamise algusest (27. detsembrist 2020) kuni 1. maini 2023.

1. märtsi seisuga on esitatud kokku 1368 nõuetekohast taotlust, millest 881 taotlust on saadetud hindamiseks Ravimiametile. Hinnangu on saanud kokku 579 taotlust, nendest rahuldatud on 44 taotlust summas 152 000 eurot. 36-l juhul on tuvastatud mõõduka raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 2000 eurot ja kaheksal juhul on tuvastatud keskmise raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 10 000 eurot. Tehtud otsuste osas on Tervisekassale esitatud 70 vaiet, millest 59 on jõudnud vaideotsuseni ning nendest omakorda kaks on rahuldatud ehk vaide esitaja sai vaktsiinikahju hüvitise.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa