Sotsiaalministeerium

Pressiteade

07.03.2023

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kutsel toimub täna sotsiaalministeeriumis jätkukohtumine hoolekandesektori tööandjate ja töötajatega, et arutada hooldekodude töötajate kollektiivlepingu sõlmimist. Leppe eesmärk on leppida kokku alammäär ööpäevaringse üldhooldusteenuse hooldustöötajate töötasu osas.

Minister Petersoni sõnul on oluline jätkata tööturu osapooltega arutelu hoolekandesektori palgaleppeni jõudmiseks. „Juulist jõustuva hooldereformiga võtab avalik sektor oma kanda hooldekodu kohatasust hoolduspersonali tööjõukulud. Seega on viimane aeg arutada kuidas saavutada õiglasem palgatase, mis aitaks hoida ka hooldekodudes töötajaid. Minu hinnangul on selleks parim võimalus tööturu osapoolte vaheline laiendatav kollektiivlepe või vähemalt hea tahte kokkulepe,“ ütles minister Peterson. „Näiteks meditsiinisektoris toob 1. aprillist jõustuv kollektiivlepe kaasa palgatõusu, mis seab surve ka hooldekodude töötajatele. Samuti tuleb meil arvestada ka Euroopa Liidu direktiivi nõuetega, mis ootab Eestilt tegevuskava, kuidas aidata vähemalt 80 protsendil töötajatest saada osa üleriiklikest palgalepetest,“ sõnas minister.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium