Eesti Haigekassa

Pressiteade

01.03.2023

Tervisekassa maksis mullu ajutisi töövõimetushüvitisi 207 miljonit euro eest. Inimestele hüvitati 762 830 töövõimetuslehte ning 7,3 miljonit ajutise töövõimetuse päeva. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal haigushüvitist (76%) ning hooldushüvitist (23%).

Tervisekassa tasub töötavatele inimestele enda või lapse haigestumise või inimesega juhtunud töövigastuse puhul saamata jäänud tulu eest töövõimetushüvitisi ehk haiguslehe raha.

2022. aastal oldi haigestumise või muul tervislikul põhjusel ajutisel töövõimetusel enim veebruari- ja märtsikuus, mille osakaal võrreldes 2021. aastaga veebruaris kahekordistus ning märtsis kasvas peaaegu kolmandiku võrra. Maakondade vaates oldi töövõimetuslehel enim Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal, kõige vähem kasutati töövimetuslehe võimalusi Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa piirkondades. Üldpildis on haiguslehel olemise koguarv kasvanud märgatavalt – 2022. aastal võeti haiguslehti 578 900 korral, mis on pea 20% võrra rohkem kui möödunud aastal.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa