Terviseamet

Pressiteade

07.02.2023

Anesteetikum on ravim, mis blokeerib pöörduvalt närviimpulssi ülekannet ja pidurdab valu tajumist. Ravimid võivad oskamatul kasutamisel kujutada tõsist ohtu inimese elule või tervisele. Seega on oluline, et inimesele vajalikke ravimeid määrab vastava väljaõppega isik, kes vastutab selle eest, et ravim oleks inimesele sobiv ega tekitaks ohtu tema elule ega tervisele. Iluteenuse pakkuja peab arvestama, et ravimi manustamise vajadust hindab vaid tervishoiutöötaja!

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet